Hoppa till innehåll

Så förbereder Sodexo för ”det nya normala”

Tjänsteföretaget Sodexo är världens nittonde största arbetsgivare med verksamhet i 72 länder. Ett av dem är Kina där bland annat universitetssjukhuset i Wohan är kund. De var alltså med från dag ett, något som präglat hur hela företaget hanterat Corona-pandemin. Peter Mellin är vd för Sodexo Sverige och han berättar att de, liksom de flesta andra, har påverkats starkt av pandemin och varit tvungna att vara både flexibla och tänka nytt.

– Vi ser en ökad sjukfrånvaro samtidigt som mycket i vår verksamhet är samhällskritiskt. Vi städar till exempel på sjukhus, lagar mat på äldreboenden och sköter servicen på företag inom pharma- och medicinteknik. Men vi har också kunder vars verksamhet minskat väldigt mycket, så vi har verkligen fått tänka till och vara kreativa.

Just nu ägnar Peter och hans kollegor mycket tid till att planera för tiden efter den akuta krisen: ”det nya normala”. Hur ser de till att medarbetarna känner sig trygga på jobbet?

– Faktum är att många av de som har de allra mest riskfyllda jobben, som t ex smittsanerare på Corona-avdelningar, känner sig väldigt trygga på jobbet. Där finns all skyddsutrustning de behöver och reglerna är klara och tydliga. Istället är de osäkra i kollektivtrafiken på väg till och från jobbet. Det kan vara en utmaning. Eftersom vi arbetar inom så många olika branscher måste vi kunna anpassa och se till att vi har rätt policy på rätt plats. Vi tar varje medarbetares eventuella oro på stort allvar och har jobbat mycket med både ledarskaps- och arbetsmiljöfrågor under den här tiden.

På kontoren arbetar de flesta fortfarande hemifrån, men lagom till att medarbetarna kommer tillbaka till huvudkontoret i Solna testas ett helt nytt hjälpmedel som Peter tror kan bli populär även hos kunderna i framtiden. Det handlar om en app som till exempel talar om var det finns plats att sitta med acceptabelt avstånd, vilka mötesrum som är stora nog och när olika toaletter rengjorts. All typ av information som kan hjälpa medarbetarna att fatta kloka praktiska beslut i arbetsvardagen.

Mycket kommer att förändras efter Corona, både i samhället och för Sodexos egna affär tror Peter Mellin.

– Vad gäller vår affärsverksamhet tror jag att vi i den privata sektorn kommer att leverera längre ut i kedjan för att göra jobbet enklare för medarbetare som inte befinner sig på kontoret. För kommuner och regioner har vi visat att de kan fokusera ännu mer på kärnverksamheten när vi sköter servicen runt omkring. Förhoppningsvis kan det leda till att ännu fler öppnar för att upphandla de här tjänsterna istället för att utföra dem själva.

– Men framförallt tycker jag att det är bra att vi ökar vår krismedvetenhet. Det är på tiden att kritiska samhällsfunktioner får den uppskattning de med rätta ska ha. Vi har sett prov på fantastiska insatser. Människor arbetar tillsammans som lag och löser uppgifterna utan prestige och respekten har ökat för allas respektive arbetsuppgifter. Det hoppas jag att vi kan ta med oss i den nya tiden: ”det nya normala”.