Hoppa till innehåll
CAMILLA ISAKSSON, Sodexo

Sodexos HR-direktör om att leda under förändring

Camilla Isaksson är nordisk HR- direktör på Sodexo, ett företag med 470 000 medarbetare över hela världen.Vi frågade Camilla hur ledarskapet förändras under Corona-krisen och vad vi kan lära oss för framtiden.

Hur viktigt är det fysiska mötet medarbetare emellan egentligen? Kan man vara en bra ledare även helt på distans?

– För att bygga och underhålla riktigt djupa relationer i en arbetsgrupp är det förstås väldigt viktigt att träffas och arbeta tillsammans. En duktig ledare kan absolut leda på ett bra sätt även under dessa förhållanden, men om detta fortsätter under riktigt lång tid kommer ledarskapet verkligen att prövas.

Hur tror du att den här situationen kommer att påverka ledarskapet om den pågår länge? Är det andra färdigheter och egenskaper som behövs då?

– Kompetenser som verkligen ställs på prov i dessa tider är att hantera osäkerhet och förhålla sig till omständigheter som snabbt kastas om. Men det gäller också att hantera både sin egen och medarbetares oro. Jag brukar säga att den här perioden är den bästa Talent Review man kan tänka sig eftersom alla ledare visar fler sidor än vad vi normalt gör.

Vilka åtgärder har ni infört för att hantera Corona-krisen? 

– Redan i februari etablerade vi krisledningsteam på nordisk nivå och i varje land. Vi lyssnade på våra kollegor i Kina som var väldigt tidigt ute med att införa nya arbetssätt för att både förhindra smittspridning men framför allt också för att göra det möjlighet för våra medarbetare att leverera våra tjänster på ett säkert sätt i väldigt utsatta miljöer, till exempel att leverera mat och städning i de tillfälliga sjukhus som tidigt byggdes i Kina.

– Det som är speciellt just nu är att bara några få personer är på våra kontor. Vi införde tidigt t ex regler för hemarbete och ”split team arrangements” där alla på våra nordiska kontor är indelade i olika team, där man bara får besöka kontoret under sin tilldelade vecka om man absolut måste. En stor omställning för många, men som skapar fokus på att vi alla kan bidra till att minska smittspridningen.

Till sist, vilka är dina egna bästa tips för ett effektivt distansarbete? 

– Gör din dag så lik en vanlig arbetsdag som möjligt, ”gå till jobbet”, det vill säga ta en promenad innan du startar upp dagen, fika som vanligt med dina kollegor – digitalt – och kör AW – det fungerar jättebra! På samma sätt som du startar dagen är det viktigt att avsluta dagen. Försök att ”stänga ner” dagen, ”gå hem från jobbet”, det vill säga ta en promenad som start på kvällen. Och glöm inte att äta nyttigt och motionera!