Hoppa till innehåll

Fyra frågor om att jobba hemifrån

Det har nästan gått ett år sedan Folkhälsomyndigheten uppmanade till hemarbete, för dem som kan. Och arbetsgivare över hela landet har följt rekommendationen för att minska smittspridning av coronavirus, covid-19. Maria Morberg, arbetsmiljöexpert på Almega, svarar på fyra frågor som kan vara bra att ha svar på när det gäller dialogen mellan arbetsgivare och medarbetare.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att man ska jobba hemma om man kan för att minska spridningen av det nya coronaviruset, covid-19, gäller fortfarande. Vilka är dina generella råd till arbetsgivare som uppmanar sina medarbetare att arbeta hemifrån?

– Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar kvarstår ju oavsett var arbetet utförs, i den bemärkelsen så kan man uppmana ”business as usual”. Fast det är bra att vara extra tydlig just nu. Framförallt när man informerar om såväl organisatorisk som social och fysisk arbetsmiljö men med extra fokus på de faktorer som är kopplade till att jobba hemma. Kommunikation på regelbunden basis är viktig, så kom överens om hur och när ni ska kommunicera med varandra. Tänk också extra på att som chef finnas tillgänglig när det dyker upp frågor och funderingar. Påtala vikten av arbetsställning för medarbetarna, att använda tekniken som finns tillgänglig och uppmuntra till tillräcklig allmänbelysning. Det är viktigt att ta pauser och röra lite på sig och sist men inte minst, se till att ta sin lunchrast istället för att bli sittande framför datorn medan man äter, säger Maria Morberg, arbetsmiljöexpert på Almega.

– Även om det nu har gått en tid så är det fortsatt viktigt att informera om att det är en temporär lösning för individers, bolagets och samhällets bästa. Det kanske inte är drömscenariot för alla att utföra arbetet hemmavid, men vi får göra det bästa av situationen. Ta upp vad du förväntar dig av dina medarbetare under den här perioden, och vad de kan förvänta sig av dig som chef, säger Maria Morberg.

Hur kan man sköta arbetsdelning och kommunikation effektivt när alla medarbetare inte är på plats?

– Ledorden blir tydlighet och tillit för att få till en god och produktiv arbetsmiljö. Gå igenom med ditt team något slags schema för gemensamma möten över nätet och även de individuella avstämningarna. Är arbetets innehåll tydligt? Kolla av att var och en vet vilka arbetsuppgifter de har, hur de eventuellt ska utföras, vad de ska resultera i och om det är tydligt vem de kan vända sig till för att få hjälp i sitt arbete. Stäm av hur man ska gå tillväga när det uppstår upphov av att prioritera bland sina uppgifter, säger Maria Morberg.

Finns det något annat arbetsgivare och deras medarbetare ska tänka på? 

– Det man kan fundera över är om det finns en risk att arbetsfördelningen i organisationen nu är skev. Finns det medarbetare och kanske chefer också som har alldeles för lite att göra och vice versa? Här är det viktigt att våga lyfta frågan, ta bort eventuell prestige och försöka jämna ut arbetsmängden. Det kan även finnas en rad arbetsuppgifter som man länge har tänkt att någon borde göra, men som har prioriterats ned.

– Och några sista ord på vägen. Var uthållig från organisationens sida med information, även när det inte finns så mycket nytt att komma med. Ge återkoppling till medarbetare och chefer att de gör ett bra jobb, har en god samarbetsförmåga och tacka för att de har ställt sitt hem till förfogande under den här annorlunda tiden.

Vill du ha mer råd och stöd?

Exklusivt för medlemmar

Ta hjälp av Sveriges bästa arbetsrättsjurister. Ring oss, eller logga in i vår kunskapsbank Arbetsgivarguiden.

Ibland hamnar man som arbetsgivare i situationer som kräver akut hjälp och råd. Som medlem i Almega är du alltid välkommen att ringa jouren med dina frågor. I jouren arbetar många av Sveriges bästa arbetsrättsjurister, avtalsexperter och förhandlare.

Nyfiken på oss?

Vill du veta mer om vad vi på Almega kan göra för dig? Läs mer om medlemskapet här!