Hoppa till innehåll

Varför finns Almegas Upphandlingsdag?

– Offentlig upphandling omsätter stora värden – uppskattningsvis nära 700 miljarder kronor. Den här marknaden betyder väldigt mycket, både för offentlig sektor och näringslivet. Genom Almegas upphandlingsdag vill vi erbjuda en mötesplats som är öppen för både leverantörer och upphandlande myndigheter och enheter. Tanken är att genom ökad kunskap, erfarenhetsutbyte och nätverkande inspirera till nya, utvecklade offentliga affärer.

I år arrangerar Almega Upphandlingsdagen med Upphandlingsmyndigheten. Varför?

– Vi är mycket glada att Upphandlingsmyndigheten vill vara med och arrangera Almegas upphandlingsdag i år. Vi delar ambitionen att  vända trenden med sjunkande antal anbud i upphandlingarna. Utan effektiv konkurrens i upphandlingarna blir det inte goda affärer för våra gemensamma skattepengar. Vi vill att den offentliga marknaden ska vara attraktiv, både för offentlig sektor och näringsliv. För att nå dit krävs att upphandlingarna har ett relevant kravställande och genomtänkt upplägg och att de även följs upp under avtalstiden från det offentligas sida. Företagen å sin sida behöver förstå upphandlingsproceduren och vad som krävs för att bli leverantörer åt offentlig sektor. I detta arbete ser vi Upphandlingsmyndigheten, som ansvarar för att ge vägledning åt såväl leverantörer som upphandlande myndigheter, som en viktig samarbetspartner. Upphandlingsmyndigheten kommer under upphandlingsdagen exempelvis hålla Anbudsskola, som säkert kan räta ut en hel del frågetecken.

Vilken av programpunkterna ser du själv fram emot?

– Det finns många programpunkter att välja bland och jag är övertygad om att de alla kommer bli intressanta. Men självklart ser jag mycket fram emot att lyssna till civilminister Lena Micko och få ta del av hennes och regeringens syn på utvecklingen av den offentliga upphandlingen.