Under Almegas upphandlingsdag bjuds du på seminarier på en rad intressanta och aktuella teman. Du får möjlighet att lyssna till upphandlande myndigheter, leverantörer, experter och utbildare som delar med sig av sin kunskap och sina erfarenheter kring offentlig upphandling. Här hittar du några av de programpunkter som dagen kommer att bjuda på. Sidan kommer löpande uppdateras med fler programpunkter och definitiva hålltider.

KÖP BILJETT

 

Stora scenen

09.05-09.25 Inledningstal med civilministern

Lena Micko är ny civilminister och har bland annat frågorna om offentlig upphandling på sitt bord. Lena Micko ger här sin syn på de möjligheter och utmaningar som finns inom offentlig upphandling och berättar om regeringens arbete inom området.

Medverkande: Lena Micko.


09.25-10.05 Anbudsskola

Vad kan du som anbudsgivare behöva tänka på när kunden är en offentlig aktör? Victoria Westergren och Erika Hanses, upphandlingsjurister på Upphandlingsmyndigheten, ger i två delar en anbudsskola med tips och information.

Anbudsskola del 1

Går det att sälja till offentlig sektor på samma sätt som till privat sektor? Var finns upphandlingarna och går det att lämna ett vattentätt anbud? Tillsammans utforskar vi möjligheterna för att öka chansen att vinna upphandlingen.

Medverkande: Victoria Westergren och Erika Hanses.


10-05-10.30 Kaffe och nätverkande


10.30-11.00 Innovationsfrämjande upphandling

Hur kan offentliga upphandlingar skapa värde genom att främja och möjliggöra innovation och nytänkande? Hur ser det ut idag och vad kan man göra för att stärka arbetet framöver? I det här seminariet adresserar vi denna viktiga strategifråga för framtidens offentliga affärer.

Medverkande: Anders Persson, Tomas Borgegård och Maria Öhman.


11.05-11.25 Framtidens arbetsförmedling

Nu drar förändringarna igång på riktigt. Under de kommande 12 månaderna kommer vi att få se hur Arbetsförmedlingen går från egenregi till fullt ut konkurrensutsatta tjänster. Lyssna till hur Arbetsförmedlingen och ansvariga politiker berättar om hur detta ska göras.

 


 

11.30-11.50 Prisutdelning av Anbudspriset

Anbudspriset delas ut för femte året. Detta är leverantörernas pris till en upphandlare eller avtalsförvaltare som genom bra kommunikation med leverantörerna skapat en lyckad upphandlingsprocess. I förlängningen syftar priset till att bidra till mer transparenta och tydliga avtal där brukarna av tjänsterna får vad de efterfrågar och samhället sparar pengar.

Läs mer om Anbudspriset.


11.55-13.00 Lunch och mingel


13.00-13.20 Samtal med VD och GD

Samtal med Thomas Erséus, vd Almega, och Inger Ek, generaldirektör Upphandlingsmyndigheten, om utvecklingen av den offentliga upphandlingen.

Medverkande: Thomas Erséus och Inger Ek.


13.45-14.05 Avtalsuppföljning 2.0

Hur säkerställs uppföljning av avtal vid tjänsteupphandling? Service­företagen presenterar en metod för systematisk uppföljning i syfte att kontrollera att uppställda krav efterlevs under leveranstiden.

Medverkande
Ari Kouvonen och Christian Blume.

(fler medverkande tillkommer)

 


14.15-14.55 Anbudsskola

Vad kan du som anbudsgivare behöva tänka på när kunden är en offentlig aktör? Victoria Westergren och Erika Hanses, upphandlingsjurister på Upphandlingsmyndigheten, ger i två delar en anbudsskola med tips och information.

Anbudsskola del 2

Vad händer efter tilldelningsbeslutet? Är det någon skillnad att leverera till offentlig sektor jämfört med privat sektor? Vilka rättigheter och möjligheter finns om det inte gick som planerat och hur kan anbudet förbättras till nästa gång? Få smarta tips på hur du kan utvecklas som anbudsgivare.

Medverkande: Victoria Westergren och Erika Hanses.


15.05-16.00 Fika och nätverkande med utställarna


 

Lilla scenen

10.30-11.00 LOV 10 år – vad behöver förbättras?

I år har Lagen om valfrihetssystem, LOV, varit i kraft i ett decennium. Den har i grunden förändrat villkoren för primärvården, och tre fjärdedelar av landets befolkning bor idag i kommuner som tillämpar LOV inom socialtjänsten. När valfrihetssystemen fyller tio år är det läge att blicka lite bakåt, men framför allt framåt. Vilka förändringar behövs för att ta tillvara de privata vård- och omsorgs­företagens hela potential?

Medverkande: Anders W Jonsson, Sabina Joyau, Katarina Stistrup och Christoffer Bernsköld.


11.05-11.25 Säkerhet och upphandling

Mer information kommer.


13.45-14.05 Dynamiska inköpssystem

Hur fungerar dynamiska inköpssystem och hur kan de hjälpa upphandlande enheter och leverantörer? Hur ser utvecklingen ut? Vi utbyter erfarenheter och diskuterar vad man ska tänka på när man använder den här typen av verktyg.

Medverkande: Maria Lindman.


14.05-14.15 Utbildnings­företagens modellupphandling

Mer information kommer.

Medverkande: Stefan Berglund.

Almegas upphandlingsdag

Almegas upphandlingsdag är en mötesplats som är öppen för både leverantörer och upphandlande myndigheter och enheter.

Dagen erbjuder spännande seminarier på aktuella teman, samtidigt som du får möjlighet att prata om framtida affärer med upphandlande myndigheter.