Hoppa till innehåll

Välkommen till Almegas Upphandlingsdag 2023

Årets upphandlingsdag 2023 har nu gått av stapeln!

Tack alla deltagare och medverkande!

Datum: 27 september 2023

Plats: Nackastrandsmässan, Stockholm

Biljetten till Almegas upphandlingsdag den 27 september kostar 995 kr (exklusive moms). Du har även möjlighet att uppgradera din biljett till en komplett biljett till både Almegas upphandlingsdag och Mötesplats Offentliga Affärer den 27-28 september. Du får ett rabatterat pris och betalar totalt 5700 kr i stället för 6900 kr (exklusive moms). Erbjudandet gäller fram tills eventet den 27 september.

Program Almegas upphandlingsdag den 27 september

10.20 – 11.00 Registrering och mingel i utställningsområdet

11.00 – 11.05 Ann Öberg, vd Almega, hälsar alla välkomna

11.05 – 11.15 Anförande av civilminister Erik Slottner

11.15 – 12.05 Framtidens tjänsteupphandling

Framtidsspaning avseende tjänsteupphandling. Samhället står inför stora utmaningar. Vi lyfter och diskuterar framtidens offentliga sektor och dess förutsättningar att på bästa sätt kunna möta dessa utmaningar. Krävs det en omställning? Vilka är behoven? Hur kan tjänstesektorn bidra till hanteringen av utmaningarna nu och framöver?

 • Sven-Olov Daunfeldt, chefsekonom Svenskt Näringsliv
 • Annika Wallenskog, chefsekonom Sveriges kommuner och regioner (SKR)
 • Ann Öberg, vd Almega

Moderator: Ulrica Dyrke, jurist och näringspolitisk expert offentlig upphandling, Almega

12.05 – 12.20 Utdelning av Anbudspriset

Anbudspriset delas ut för åttonde året. Detta är marknadens sätt att hylla upphandlare som gör ett gott jobb och står bakom ett affärsmässigt upphandlat avtal. Priset delas ut till upphandlare som har satt sig in i branschen och genom god dialog med dess aktörer ställt väl avvägda och uppföljningsbara krav i upphandlingen och på så sätt skapat förutsättningar för en kvalitativ leverans som möter användarnas behov. De tre toppkandidaterna till att vinna årets Anbudspris presenteras och vinnaren ska koras.

 • Ulrica Dyrke, ordförande föreningen Anbudspriset
 • Claus Forum, styrelsens representant i juryn för föreningen Anbudspriset

Finalister:

 • Christina Larsson, strategisk upphandlare, Energimyndigheten
 • Emelie Stålberg, strategisk entreprenadupphandlare, Micasa Fastigheter
 • Erika Kers, upphandlare, Luleå kommun

12.20 – 13.40 Lunch

13.40 – 15.00 Rätt kvalitet till rätt pris – visst är det möjligt (paus 14.10 – 14.30)

Osunt prisfokus i tjänsteupphandlingar upplevs som ett stort problem vilket riskerar att urholka kvaliteten i leveransen och får företag att avstå från att delta. Vid detta seminarium kommer vi att lyfta denna fråga och med konkreta exempel diskutera hur upphandlingar kan balansera pris och kvalitet utifrån upphandlande organisationers behov.

 • Martin Kruse, avdelningsdirektör inköp och marknad, Arbetsförmedlingen, ordförande Sveriges Offentliga Inköpare (SOI)
 • Jonas Ahlstedt, vd Transvoice
 • Josef Nagy, affärsområdeschef utbildning, Montico
 • Helena Sköld Lövgren, upphandlingschef Uppsala kommun, styrelseledamot Sveriges Offentliga Inköpare (SOI)
 • Helena Wernegren, vd Iris utvecklingscenter
 • Jonna Rundberg Lantz, upphandlare Regionfastigheter, Region Skåne
 • Stina Ljungkvist, vd Carlstedt Arkitekter AB
 • Ann Eva Askensten, avdelningschef Hållbara Offentliga Affärer, Upphandlingsmyndigheten
 • Ulrica Dyrke, jurist och näringspolitisk expert Offentlig upphandling, Almega

Moderator: Johan Lahne, näringspolitisk expert, Vårdföretagarna

15.00 – 15.20 Paus

15.20 – 15.50 Uppföljning – grunden för sunda offentliga affärer

För att säkerställa sunda och kvalitativa upphandlingar är uppföljning en grundläggande faktor. Men vad är det som ska följas upp? Och hur kan uppföljningen förbättras och effektiviseras? I detta seminarium kommer vi att fokusera på vikten av uppföljning i tjänsteupphandlingar och med hjälp av konkreta exempel visa på hur uppföljning kan bidra till att säkerställa kvaliteten på leveranserna samt förbättra affärsrelationerna mellan upphandlande organisationer och leverantörer för sunda offentliga affärer.

 • Fredrik Molin, vice vd, Rapid Säkerhet AB
 • Damir Bandic, biträdande kvalitetsdirektör, Humana
 • Fredrik Skarp, förvaltningsledare trygghet, Trafikavdelningen Region Stockholm

Moderator: Stefan Holm, upphandlingsexpert Kompetensföretagen och seniorkonsult TeneliusHolm

15.50 – 16.20 Fika och mingel

16.20 – 17.10 Tjänsteupphandling – ett verktyg för att uppnå hållbarhetsmål

Vilken roll har de offentliga upphandlingarna för att hållbarhetsmål ska uppnås? Hur kravställs hållbarhet på ett verkningsfullt sätt i tjänsteupphandlingar? Hur arbetar tjänsteföretagen med lösningar på hållbarhetsutmaningar och vad kan tjänstesektorn bidra med? Detta och mycket mer diskuteras utifrån konkreta exempel på hållbara lösningar i tjänstesektorn. Exemplen tar sikte på social hållbarhet, klimat- och miljö samt digitaliseringens möjligheter.

 • Anders Persson, näringspolitisk chef, Innovationsföretagen
 • Julia Grabe, avdelningschef arkitektur, Norconsult
 • Dan Johansson, arkitekt SAR/MSA, Norconsult
 • Martin Sjögren, Key account manager, Randstad
 • Ida Bohman Steenberg, Head of Sustainability, Tietoevery
 • Anna Lipkin, Inköpschef Stockholms stad, styrelseledamot Sveriges Offentliga Inköpare (SOI)

Moderator: Ulrica Dyrke, jurist och näringspolitisk expert offentlig upphandling, Almega

17.15 – 18.00 Mingel och nätverkande

alla pauser samt fika och mingel sker i utställningsområdet.

Nominera till Anbudspriset

Under Almegas upphandlingsdag kommer även Anbudspriset att delas ut till en upphandlare som har haft dialog med marknaden och genomfört en bra upphandling. Passa på att nominera din kandidat!

Sista nomineringsdag är den 16 juni 2023.

Logotyp Almega
Logotyp Vårdföretagarna
Logotyp Utbildningsföretagen
Logotyp Serviceföretagen
Logotyp Säkerhetsföretagen
Logotyp TechSverige
Logotyp Kompetensföretagen
Logotyp Tjänsteföretagen
Logotyp Innovationsföretagen

Om Almegas upphandlingsdag

Offentlig upphandling är av strategisk betydelse för att utveckla och driva offentlig verksamhet. Det som upphandlas är ofta olika typer av tjänster, vilket innebär att många av Almegas medlemsföretag inom tjänstesektorn berörs. Offentlig upphandling är därför en prioriterad fråga för Almega.

För sjätte gången i ordningen arrangerar Almega, tillsammans med förbund och branscher, Almegas upphandlingsdag. Denna konferens är en viktig pusselbit i Almegas arbete med att bidra med tjänsteföretagens perspektiv kring den offentliga upphandlingen.

Under Almegas upphandlingsdag kommer vi både att spana framåt och lyfta viktiga frågor som har betydelse för bra och sunda offentliga affärer. Så detta event ser vi mycket fram emot!

Ulrica Dyrke, Almegas upphandlingsexpert

Nytt för i år är att Almega arrangerar Almegas upphandlingsdag i samarbete med Mötesplats Offentliga Affärer. Tanken med detta är att kunna erbjuda en mötesplats som är öppen för både leverantörer och upphandlande organisationer. Genom erfarenhetsutbyte och nätverkande vill vi helt enkelt inspirera till nya och utvecklade offentliga affärer.

Varmt välkomna!