Hoppa till innehåll
chef samtalar med medarbetarna

Tre tips – så blir du en bättre chef

I ett modernt arbetsliv är en arbetsgivares ledarskap centralt, både för företaget och medarbetarna. Vi frågade Almegas nya VD Thomas Erséus om hans bästa ledarskapstips, och såhär svarade han. Här är ledarskapstipsen alla chefer borde ta till sig.

Du kan inte vara bäst på allt själv, inte ens kunna något om allt.

–  Att vara ledare idag är väldigt komplext och det är många frågor som vi förväntas klara av och hantera samtidigt. Allt ifrån rent verksamhetsnära frågor kopplat till den verksamhet du bedriver till avtal, lagar och förordningar som t.ex. arbetsmiljö, KA, GDPR etc. Du kan omöjligen kunna allt detta. Var ärlig mot dig själv och tydlig mot din omgivning vad du behärskar och vad du behöver hjälp med. Detta får medarbetare att växa, ta ansvar och kliva fram där du skapar luckor att fylla. Medarbetare känner sig behövda och du kan förhoppningsvis hjälpa dom att tänka på likartat sätt.

Rekrytera rätt och sätt ihop team tätt.

– Man brukar säga att A-chefer rekryterar A-chefer och B-chefer rekryterar C-chefer. Det är också sant att vi har en förkärlek att hitta någon som på ett eller annat sätt speglar oss (Unconscious Bias). Detta är en stor fara då vi inte får medarbetare som kompletterar, utmanar och ser saker med andra perspektiv och erfarenheter. Ju tryggare du kan känna sig som ledare ju lättare är det att låta dig bli utmanad av personer i till exempel din ledningsgrupp som har andra erfarenheter. Som kan utmana dig i dina lösningar och skapa spänstiga diskussioner. Om alla tycker lika eller har liknande bakgrund är det onödigt många i rummet. Detta skall inte förväxlas med vikten av att ha medarbetare som delar viktiga grundläggande värderingar och har samma syn på vilken kultur som skall gälla. Detta skall man fokusera mer på när man rekryterar än vad man idag gör.

Utnyttja dina talanger och intressera dig för dina medarbetares hela liv.

– Vi tillbringar stor del av vår vakna tid på jobbet och vi identifierar oss väldigt mycket med vår yrkesroll. Men det är trots allt bara en del av vår person som träffar ”jobbytan”. Intressera dig för medarbetarens hela liva så långt det är möjligt utan att på något sätt kliva in för nära i den privata sfären och integriteten. Detta varierar från person till person och man måste vara lyhörd här. Om vi vet lite hur medarbetaren har det privat kan vi lättare visa att vi förstår varför man kanske reagerar som man gör ibland eftersom man kan vara pressad på hemmafronten eller så. Det blir lättare att veta när man kan ”kräva” lite mer och när man måste stötta lite mer och ge utrymme.