Hoppa till innehåll

Lönesamtalet – här är tipsen för en bra dialog

Nu är det snart dags för lönesamtal igen. Äntligen, tänker en del. Jobbigt, tänker andra. Oavsett vad du själv tycker och oavsett om du är lönesättande chef eller medarbetare, är det viktigt att förbereda sig så att det blir ett riktigt bra lönesamtal. Här får du konkreta tips på vad du kan tänka på, både som chef och medarbetare, för att skapa en bra dialog.

Sätt ramen för mötet

Inled lönesamtalet med att lönesättande chef formulerar målet med lönesamtalet. Har chef och medarbetare olika mål kan det vara svårt att få till en bra dialog eftersom mål och förväntningar styr beteende och ordval.

Lyssna och sammanfatta

En bra dialog handlar lika mycket om vad som sägs som hur det sägs. Båda parter behöver komma till tals, lyssna på varandra, vara närvarande, låta den andre tala till punkt och visa att det finns en vilja att förstå vad den andre säger. Att förstå behöver inte innebära att tycka likadant, men det är lättare att respektera varandras ståndpunkter om båda parter fått tala och även blivit lyssnade på. För att visa att man lyssnat och förstått kan det vara effektivt att i korta ordalag återge det som sagts för att säkerställa att den andre känner igen sig.

Tydlig feedback på ett öppet och lugnt sätt

En viktig del av lönesamtalet är att chefen ska ge medarbetaren tydlig feedback om faktisk och förväntad prestation. Negativ feedback kan dock vara känsligt att både ge och få. Framförs det invändningar från medarbetaren är det viktigt att chefen inte avfärdar eller korrigerar dessa, utan lyssnar på argument och ställer klargörande frågor.

Chefen bör ge medarbetaren utrymme att ställa frågor och komma med synpunkter utan att gå i försvar. Ett sätt kan vara att sammanfatta era olika uppfattningar och ha respekt för att åsikterna är olika. Tänk på att den andre kan behöva smälta det som sagts och att tid till eftertanke kan behövas. Medarbetaren bör också lyssna aktivt, sammanfatta och ställa öppna frågor om det som sägs.

För att få fram budskapet är det bättre att fokusera på några få argument. Tänk på att inte framföra för många argument och invändningar på en gång.

Avslut och summering

Att ömsesidigt kvittera vad man tagit med sig och kommit fram till är ett bra sätt att avsluta. Vid skilda uppfattningar kan en kvittering om vad man inte är överens om ändå ge en bra avslutning.

Att tänka på:

  • Se till att ni båda får tid att förbereda er för lönesamtalet.
  • En bra dialog kännetecknas av genuint intresse för varandras perspektiv och en vilja att förstå.
  • Feedback ska vara konkret och fokusera på prestation och beteende.
  • Sammanfatta vad som sagts under samtalet och stäm av att det är rätt uppfattat.