Hoppa till innehåll

Vid sjukdom, meddela arbetsgivaren!

Om dina medarbetare blir sjuka eller vårdar sjukt barn under semesterledigheten, har de rätt att avbryta semesterledigheten, för att kunna ta ut den vid ett senare tillfälle, enligt 15 § semesterlagen. Förutsättningen är att medarbetaren hade varit helt oförmögen att arbeta. Det är endast vid hel sjukledighet som arbetstagaren kan åberopa 15 § i semesterlagen. Därtill förutsätts att medarbetaren omedelbart kontaktar arbetsgivaren och begär att semesterledigheten ska bytas ut.

Sjuklön istället för semester

En medarbetare som anmäler under semestern och som begär att semestern ska avbrytas är berättigad till sjuklön. Arbetsgivaren kan kräva att sjukdomen skall styrkas och det kan ske genom läkarintyg eller uppgifter från försäkringskassan eller på annat sätt som framgår av bolagets rutiner eller kollektivavtalets regelverk. Semesterledighet som ställs in på grund av sjukdom ska läggas ut i ett sammanhang, om arbetsgivare och anställd inte kommer överens om något annat.

Ha tydliga rutiner

Vet dina anställda vem de ska vända sig till och hur vid sjukdom under semestern? Ha skriftliga rutiner, exempelvis i en personalhandbok, för hur detta ska hanteras. Och var noga med att meddela dina medarbetare vad som gäller.

Arbetsgivarguiden hittar du som medlem mer information om semesterlagen och annan matnyttig information för dig som är arbetsgivare.

Arbetsgivarguiden är Almegas kunskapsbank på webben, som ingår i medlemskapet för medlemmar. Där får du juridisk rådgivning och snabb och aktuell information om ditt eller dina kollektivavtal – dygnet runt.