Lyssna på folket – modernisera arbetsmarknaden

En klar majoritet av svenskarna vill reformera turordningsreglerna i LAS. Hela åtta av tio tycker att kompetens bör spela större roll vid en uppsägning än hur länge man arbetat på företaget. Det är sammanfattningen av en undersökning som Almega precis låtit Demoskop genomföra, skriver Stefan Koskinen, arbetsgivarpolitisk chef för Almega, i Svenska Dagbladet.

– Frågor som vi länge drivit har ett brett stöd hos allmänheten och det oavsett partisympati. Förslag om att reformera turordningsreglerna, införa ett avdrag för kompetensutveckling för arbetsgivare och att kompetens generellt ska värderas högre än anställningstid vid uppsägningar är ståndpunkter där svenskarna går före politiken, säger Stefan Koskinen.

Stefan Koskinen menar även att avdrag för kompetensutveckling är nödvändigt för att garantera tryggheten på arbetsmarknaden. Almega vill att Sverige går mot en mer dansk modell, det vill säga lättare för företagen att säga upp medarbetare som inte fungerar samtidigt som den enskilde får ett stärkt skydd för omställning och vid rörlighet på arbetsmarknaden.

– Arbetstryggheten ska ligga i kompetensen, att man som medarbetare lätt kan röra sig på en modern arbetsmarknad. Det är också en naturlig följd av en mer rörlig arbetsmarknad. Du är inte kvar på samma arbetsplats livet ut, men möjlighet att utvecklas och utbilda dig finns, säger Stefan Koskinen.

Läs mer om hur Almega vill modernisera arbetsmarknaden.

 

Fakta om undersökningen

I undersökningen som genomfördes av Demoskop svarade 1057 respondenter på frågor om arbetsmarknaden. 79% svarade att vid personalneddragningar borde kompetens spela större roll för vilka som får behålla jobbet. 71% ansåg att LAS bör ändras så att det blir lättare för arbetsgivare att säga upp anställda som missköter sina anställningar. 44% var av uppfattning att det på deras arbetsplats finns det personer som missköter sitt arbete men ändå får jobba kvar. 73% av respondenterna svarade att arbetsgivare borde ha större möjligheten att dra av kompetensutveckling av medarbetarna.