Hoppa till innehåll

”Det svenska näringslivet genomgår en massiv strukturomvandling, påkallad av den gröna omställningen och accelererad av nya digitala lösningar, allt oftare med artificiell intelligens (AI) i botten. Detta gäller inte minst tjänstesektorn, en sektor som dessutom blir alltmer avgörande för svensk ekonomi och svenskt välstånd”

Det skriver Ann Öberg, vd Almega och Jonas Jegers, näringspolitisk expert på Almega, på Dagens industris debattsida.

”På senare år har utvecklingen främst skett inom kunskapsintensiva företagstjänster – tjänster som kräver högre utbildning eller specialiserat yrkeskunnande. Företagen som erbjuder dessa tjänster står inte bara för en allt större andel av vår BNP och vår sysselsättning – de har i det närmaste räddat Sveriges produktivitet.

Därför är det mycket olyckligt att det alltjämt är billigare att investera i maskiner än i medarbetare. Problemet drabbar givetvis hela den personalintensiva tjänstesektorn, men allra mest de företag som utvecklar digitala tjänster och för vilka ständigt uppdaterade kunskaper är en förutsättning.”

Företagen behöver ges förutsättningar att höja produktiviteten, exempelvis genom AI. Den gröna omställningen kan inte vänta. Sverige kan inte vänta

Ann Öberg och Jonas Jegers.