Hoppa till innehåll

Karensregler och kollektiv­avtalet med LO-förbunden

Den 1 januari 2019 ändrades reglerna om karens i sjuklönelagen som Kompetensföretagens tidigare informerat om. Med anledning av det ändras också sjuklönereglerna i kollektivavtalen.

LO-förbundens beslutsprocess om kollektivavtalsförändringarna pågår fortfarande. Kompetensföretagen återkommer med information om det nya kollektivavtalsinnehållet så fort vi fått bekräftat att förändringarna godkänts.