Emma Hämäläinen

Arbetsrättsjurist

Emma arbetar med rådgivning i arbetsrätt och förhandlingar på vårt kontor i Linköping.

Bransch/Förbund

Svenska Teknik&Designföretagen, Kompetensföretagen

Sakområde

Arbetsgivarservice/förhandling

Kontakt

Telefon: +4613253024
Mobiltelefon: +46706483041
Epost: emma.hamalainen@almega.se
Ort: Linköping

Linköping

Besöksadress: Näringslivets hus, Ågatan 9, Linköping
Postadress: Box 388, 581 04 Linköping