Tjänstesektorn är
Sveriges framtid

Visste du att tre av fyra i Sverige arbetar inom tjänstesektorn? Och att merparten av alla nya jobb skapas här? Tjänstesektorn är tillväxtmotorn som löser vårt samhälles utmaningar.

 

 

Utan tjänstesektorn stannar Sverige.

Varje dag gör arkitekter, journalister, väktare, tågvärdar, städare, ingenjörer, vårdbiträden och mängder av andra tjänsteyrken det liv vi lever möjligt.

Vi löser samhällets utmaningar.

Tjänstesektorn driver innovation, möjliggör det nya arbetslivet, skapar nya jobb, genererar välfärd och bidrar till ökad integration och en arbetsmarknad för alla. 

Framtiden hänger på tjänstesektorn.

Den privata tjänstesektorn skapar värde som står för mer än halva Sveriges BNP. Inom hela tjänstesektorn arbetar åtta av tio, skapas nio av tio jobb och hittar åtta av tio utrikesfödda en arbetsplats.  

 

 

almega-krönika-tjänstesektorn-vd-ann öberg

vd-krönika

”Långt mer än ett ekonomiskt värdeskapande”

Tjänstesektorn är ett fundament för Sveriges välfärd och tillväxt. Dess betydelse har ökat successivt under en lång tid och utvecklingen bara fortsätter.

Almegas vd om tjänstesektorns betydelse

Frågor & svar

Det här är tjänstesektorn

Har du koll på tjänstesektorn? Här ger vi svar på de vanligaste frågorna.

reformförslag

Vilka politiska reformer är viktigast för en ännu bättre tjänstesektor?

1.

Sänkt skatt på arbete

Sänkta skatter på arbete är ett bra sätt att stimulera personer med värdefull utbildning och yrkeserfarenhet att arbeta mer och ta ytterligare ansvar i arbetet. Mer arbete inom kunskapsintensiva företagstjänster skulle öka den ekonomiska tillväxten.

2.

Underlättad arbetskrafts­invandring

Svårigheten att hitta medarbetare är ett av de största tillväxthindren för tjänste­företag och därmed för en stor del av Sveriges ekonomi. Därför behöver vi arbetskrafts­invandring. Reglerna för arbetskrafts­invandring ska utgå från företagens rekryteringsbehov och bygga på principen att den som erbjuds ett arbete i Sverige till avtalsenliga villkor ska få arbetstillstånd.

3.

Sänkta arbetsgivaravgifter

Sänkta arbetsgivaravgifter skulle göra det mer lönsamt att anställa och därmed skapa nya jobb. Almega vill att arbetsgivaravgifterna i ett första steg sänks med tre procentenheter. Detta skulle enligt en rapport från Handelns utredningsinstitut (HUI) skapa 107 000 nya jobb i Sverige.

4.

Reformerad arbetsförmedling

Arbetsförmedlingen bör få ett smalt men vasst uppdrag som fokuserar på att fatta beslut om nödvändiga insatser samt kontroll och utvärdering. Fristående jobbförmedlare är de som är bäst på att matcha och kompetensutveckla arbetslösa till jobb.

5.

Stärkt välfärds­företagande

Sveriges befolkning fortsätter att växa och vi som bor här blir allt äldre. Det ställer krav på vår gemensamma välfärd att erbjuda vård, skola och omsorg till allt fler. Företagen inom välfärdssektorn måste fortsatt kunna bidra till utveckling och innovation samt ge människor möjlighet till den valfrihet de vill ha.