Hoppa till innehåll

Smart rekrytering som löser samhällsproblem

JustArrived hjälper människor att hitta en väg in i på arbetsmarknaden och vässar svenska företags konkurrensförmåga – i en allt mer globaliserad värld. Det handlar om att se både samhälls- och affärsnyttan med mångfald.

– Våra kunder tar ofta den första kontakten med oss på grund av ett samhällsengagemang och återkommer för att vi levererar kandidater med hög kvalitet.

Det säger Sofi Fridland, CEO på JustArrived, ett rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på att förmedla första och andra jobbet för nyanlända i Sverige.

Fånga upp och förmedla talang

Utgångspunkten är att det finns talang som svenska företag har behov av, men riskerar att missa. I dag är 18,4 procent utrikesfödda arbetslösa i Sverige, jämfört med 3,4 procent bland inrikes födda. Det är ett problem där JustArrived vill vara en del av lösningen.

– Att dessa personer inte kommer in på arbetsmarknaden handlar om allt från att de saknar det nätverket som en infödd svensk har samt bristande språkkunskaper, till att arbetsgivaren har omedvetna fördomar – det är helt enkelt lättare att rekrytera någon som påminner om en själv.

Arbetsgivare kan också tveka inför hur utbildning och erfarenhet från ett annat land ska valideras.

– Därför har vi en modern och kompetensbaserad rekryteringsprocess. Genom att tidigt ställa frågor och göra tester som vanligen sker senare, kan vi effektivt identifiera, validera och rekrytera utrikesfödd talang till svenska företag.

Affärsnyttan i fokus

Sofi Fridland menar att det även kan handla om att utmana hur kravspecifikationerna för en rekrytering formuleras. Kräver ett visst jobb verkligen att kandidaten kan tala flytande svenska? JustArrived hjälper därför även till med utbildning, för att skapa bättre förutsättningar till att uppnå mångfald i rekryteringen.

– Men de som kommer till oss på JustArrived har redan från början en öppenhet och en vilja att utmana sig själva. Ofta är det kunder inom nya branscher, som redan tänker nytt i många frågor –  de ser affärsnyttan med mångfald från dag ett.

För även om JustArrived som företag är sprunget ur ett social engagemang, står affärsnyttan i fokus. Sverige har förändrats på ett sätt som företagen måste matcha för att lyckas, menar Sofi Fridland:

– För att klara konkurrensen måste svenska företag spegla hur Sverige faktiskt ser ut i dag – från golvet, hela vägen upp till toppen och ledningsnivå.

För att JustArrived ska kunna fortsätta växa framgångsrikt efterlyser Sofi Fridland både politiska beslut och förenklad administration från Migrationsverket, som gör det enklare att söka arbetstillstånd och permanent uppehållstillstånd. Parallellt fortsätter företaget att bredda bilden av vad de kan erbjuda:

– Vi är redan starka när det gäller instegsjobb, men ska växa inom ledarpositioner. Det finns ett starkt affärsvärde i att rekrytera någon med en internationell bakgrund.