Rapporter

Här finner du rapporter och skrifter utgivna av Almega. Almega arbetar löpande med rapporter och skrifter som redovisar fakta om och behov i tjänstesektorn. Bland de ämnen som behandlas finns till exempel skatter, tjänsteexport och löner.