Hoppa till innehåll
Fredrik Östbom, näringspolitisk chef på Almega.

Almega om vårbudgeten: Sverige behöver långsiktiga reformer för tillväxt, inte kortsiktiga insatser

I dag presenterade regeringen sin ekonomiska vårproposition, inklusive vårändringsbudgeten. Även denna gång utan några långsiktiga strukturreformer. “Sverige halkar efter. Vi vill se reformförslag som stärker tillväxten och ger förutsättningar för jobb och företagande”, säger Fredrik Östbom, näringspolitisk chef på Almega.

– Vissa skrivningar i vårpropositionen är bra, som att regeringen kommer fortsätta återupprätta arbetslinjen genom ytterligare sänkt skatt på arbete och att det bara är genom ökad tillväxt som vi kan möte de stora resursbehov vi har framför oss. Dock får vi vänta till höstbudgeten innan de konkreta förslagen kommer, säger Fredrik Östbom, näringspolitisk chef på Almega.

Enligt Almegas genomgång av vårbudgeten genomsyras den av en försiktighet kring satsningar och visioner för att främja Sveriges tillväxt och öka drivkrafterna för jobb och företagande.

– Det är bekymmersamt att regeringen inte presenterar några långsiktiga reformer för att minska de höga kostnaderna för att anställa personal, trots att vi vet att Sverige har bland Europas högsta arbetsgivaravgifter, säger Fredrik Östbom.

Tillväxten i Sverige, som varit svag sedan finanskrisen, väntas i år bli lägst i hela EU. Efter att inte haft full sysselsättning på 30 år, är den svenska arbetslösheten EU:s tredje högsta. Och i OECD:s välståndsliga har Sverige halkat ned från fjärde till tolfte plats, den lägsta placeringen hittills.

– Om Sverige även fortsättningsvis ska vara ett föregångsland krävs det både politisk vilja och en betydligt högre reformtakt. Sverige tappar mark, men tyvärr är det lite i regeringens vårproposition som tyder på att de ens försöker vända utvecklingen. Sverige kan inte vänta, och det borde inte heller regeringen göra, säger Fredrik Östbom.