Hoppa till innehåll
Fredrik Segerfeldt, Almega.

Ny skrift: Därför är välfärds­företagen nödvändiga

Välfärdsföretagen stärker Sverige. Dessvärre överröstas argumenten som leder detta i bevis ofta i debatten. I en ny skrift tar Almega ett bredare grepp om välfärdsföretagens bidrag till svenska samhället och varför Sverige behöver fler privata aktörer. ”Konkurrens leder till högre kvalitet, det gäller givetvis också inom välfärden”, säger Fredrik Segerfeldt, näringspolitisk expert på Almega.

Under det senaste decenniet har välfärdsföretagandets vara eller icke vara varit en het fråga. Inställning och argument har varierat över tid och tonfallet har varit hätskt, inte minst på sociala medier. I en ny skrift backar Almega bandet och förklarar från grunden de privata aktörernas avgörande betydelse för svensk välfärd.

 – Almega har under åren publicerat en mängd rapporter, artiklar och kommentarer rörande välfärdsföretagande, men främst kopplade till dagsaktuella diskussioner och händelser. Det var längesen vi tog det från början, så det var dags nu, säger Fredrik Segerfeldt, näringspolitisk expert på Almega och upphovsman till skriften.

Konkurrens ledder till högre kvalitet

I skriften går Segerfeldt tillbaka till perioden mellan 1970 och 1995, då Sverige gick från att vara ett av världens rikaste länder till att spela i den västeuropeiska andradivisionen. De svenska reallönerna stod stilla i två decennier och något var tvunget att ske. För de allra flesta var de avregleringar och privatiseringar som följde, tillsammans med översynen av såväl bidrags- som skattesystem, helt nödvändiga.  Dessutom infördes valfrihet i välfärden och privata aktörer fick i konkurrens och genom innovationsförmåga visa att de på ett mer effektivt sätt kunde leverera högre kvalitet.

– Konkurrens leder till högre kvalitet, det gäller givetvis också inom välfärden. Om kunderna i en butik är missnöjda med varor eller priser går de inte till politiken och ber om att frågan regleras, de väljer en annan butik. Vad vi behöver göra inom välfärden är att ta bort mer av de hinder som hämmar konkurrensen, säger Fredrik Segerfeldt. 

Enligt Segerfeldt råder en generell uppfattning att det inte går att bedriva personaltät verksamhet som utbildning, vård och omsorg på annat sätt än det traditionella och att innovationer och produktivitetsutveckling är förbehållet industrin, med dess robotar och automatisering.

 – En vanlig föreställning är att vinsten i ett tjänsteföretag, exempelvis inom välfärdssektorn, endast kan uppstå på bekostnad av kvalitet eller anställningsvillkor. Det stämmer inte. Innovationer görs även i tjänstesektorn. Produktiviteten ökar och ger utrymme för såväl överskott som högre kvalitet i privata välfärdsföretag, säger Fredrik Segerfeldt.

Hantera oseriösa företag på effektivt sätt

Samtidigt, lika viktigt som att påminna om välfärdsföretagens betydelse är enligt Segerfeldt, att medge att alla aktörer på marknaden inte är seriösa. Inte minst för en medlemsbaserad organisation som Almega.

–Precis som i de flesta branscher finns det lycksökare inom välfärdsföretagandet som försöker utnyttja systemet på ett brottsligt eller oetiskt sätt. Dessa måste bort, men inte genom att förstöra för alla seriösa företagare vars bidrag är helt avgörande för vår välfärd, säger Fredrik Segerfeldt. 

– Sverige är idag ett betydligt rikare och friare land än tidigare. Men valfrihet handlar om människors rätt att välja och välja bort, vilket förutsätter ett brett utbud. Detta kan bara skapas med hjälp av privata aktörer. Att återgå till ett system utan företagande i välfärden är som backa till ett samhälle där staten ägde alla telefoner, säger Fredrik Segerfeldt.