Hoppa till innehåll

– Vill du ha en Porsche? Då kan du inte räkna med att betala för en sparkcykel!

Idéburen verksamhet i människans tjänst – så kan stiftelsen Stora Sköndals skiftande verksamhet inom stöd, sjukvård, vård, omsorg, utbildning och forskning sammanfattas.

– Vi driver allt från vård- och omsorgsboende och gruppbostäder inom LLS, till förskolor och dagverksamhet. Dessutom är vi fastighetsägare. Våra stadgar säger vad vi ska göra – tjäna människan – men inte hur det ska göras. Det ger oss stora möjligheter att pröva nya saker, säger stiftelsens vd Åsa Andersson.

Åsa Andersson menar att det innebär att de kan fatta långsiktiga beslut, samverka över verksamhetsgränser och mobilisera medarbetare när det behövs:

– Som till exempel när vi snabbt ställde om för att starta asylboenden under den stora flyktingvågen 2015.

Bredd som ger trygghet

Åsa Andersson rekryterades för tolv år sedan med uppdraget att bredda verksamheten. Hon såg snabbt att det fanns möjligheter att dra nytta av övergripande funktioner, som till exempel HR, för fler verksamheter.

– Eftersom vår verksamhet bygger på skattefinansierade intäkter såg vi breddningen som ett sätt att stå trygga inför framtiden, om politiska beslut ändrar förutsättningarna för en verksamhet. Vi vill fortsätta växa och det är min fasta övertygelse om att kundvalet är det sundaste sättet att uppnå kvalitet. Att vi har ett bra erbjudande gör att vi lockar till oss bra medarbetare som i sin tur gör att föräldrar väljer våra förskolor till sina barn.

Mer debatt om framtidens villkor

Stiftelseformen tycker Åsa Andersson har många fördelar för den verksamhet Stora Sköndal bedriver, men hon efterlyser samtidigt en livligare debatt om vad som styr utfallet.

– Det behövs schyssta ekonomiska villkor och bra upphandlingar. Vill du ha en Porsche? Då kan du inte räkna med att betala för en sparkcykel! Även om jag själv är vd för en icke vinstutdelande organisation tycker jag att det borde debatteras mer om varför det skulle vara okej att skapa ett positivt affärsresultat genom att bygga en skola, men inte genom att driva den?

Åsa Andersson menar att Stora Sköndal är ett bra exempel på hur en aktör kan driva utvecklingen i en positiv riktning:

– Våra medarbetare har möjligheten att arbeta med många olika typer av arbetsuppgifter inom vård och omsorg, som gör skillnad för samhället redan i dag och för framtiden. Att vi lever vår värdegrund är ett av skälen till att människor söker sig till oss. Alla vet att de är lika viktiga på Stora Sköndal – oavsett om arbetsuppgiften är som undersköterska eller vd.