Almegas förslag till beslutsfattare

– för att lindra de ekonomiska effekterna av den pågående pandemin

Coronavirusets framfart har varit förödande för stora delar av näringslivet. Bland de företag som drabbats hårdast återfinns många tjänste­företag. För vissa branscher innebär rådande restriktioner i praktiken verksamhetsförbud. Almega har sedan krisen slog till arbetat hårt för att få regeringen att agera och vidta träffsäkra åtgärder. Så länge som smittspridning och restriktioner råder måste staten ta sitt ansvar och hjälpa drabbade företag och anställda.

Regeringen har hittills presenterat sex krispaket med åtgärder för att lindra den ekonomiska skadan för näringslivet. Flera av Almegas krav har ingått helt eller delvis i paketen men mer kommer att behövas. Eftersom krisen riskerar att bli långvarig är det viktigt att ersättningarna förlängs fram till sommaren.

Här kan du läsa mer på regeringens hemsida

Vi driver för våra medlems­företags räkning viktiga branschfrågor, bjuder in till nätverksträffar och seminarier. Vi är er bransch röst i debatten och i dialog med olika intressenter.

Kontakta oss så berättar vi mer om vad medlemskapet i Almega innebär!

Aktuella åtgärder för företagare

Regeringen och samarbetspartierna har hörsammat flera av Almegas förslag på åtgärder för att lindra effekterna av den kris som företagen befinner sig i. Bland annat gällande korttidspermittering, sjuklönekostnader, omställningsstöd och arbetsgivaravgifter.

Almega arbetar också aktivt med att driva igenom flera åtgärder så som: att större företag inte ökar betalningstiden till sina underleverantörer som har större problem med likviditeten, stärkt kompetensförsörjning, ökade satsningar på forskning och infrastruktur, samt mer resurser till utbildning.