Almegas förslag till beslutsfattare

– för att lindra de ekonomiska effekterna av virusutbrottet

Effekterna av Coronasmittan får förödande påverkan för näringslivet och för enskilda företag. Tjänste­företagen är bland dem som drabbats först och med full kraft. Almega tillsammans med våra åtta förbund har, ända sedan de första tecknen syntes, arbetat hårt för att regeringen ska agera och hjälpa både de drabbade företagen och deras medarbetare genom krisen. Tillsammans med Svenskt Näringsliv arbetar vi för att uppmärksamma regeringen, oppositionen och relevanta myndigheter på olika delar i krisen och kräver omedelbara åtgärder. På flera punkter har vi varit framgångsrika men mer behöver göras från politiken för att klara företagen, jobben och tillväxten i Sverige.

Här är några av de områden Almega arbetar aktivt med

Minskade kostnader för sjukskrivningar

Detta har vi fått igenom: Staten har tillfälligt tagit över kostnaden för de första två veckornas sjukskrivning från företagen.

Korttidsarbete

Detta har vi fått igenom: Företag kan korttidspermittera medarbetare upp till 60 procent av arbetstiden. Kostnaden delas mellan staten, arbetsgivare och arbetstagare. Kompetens­utveckling i form av intern eller extern utbildning under permitteringstiden är nu möjlig, utan att företaget riskerar förlora rätten till permitteringsbidrag. Almega har sett till att företagen inte behöver säga upp konsulter och inhyrd personal innan de inför korttidsarbete. Almega har även fått igenom att privata vård­företag, skolor bemannings­företag och upphandlad kollektivtrafik omfattas av reformen.

Detta kräver vi ytterligare:

  • Vi tycker att det ska vara möjligt att göra neddragningar av arbetstiden ner till noll procent.
  • Om krisen fördjupas måste staten tillfälligt ta över hela försörjningen av de permitterade genom arbetslöshetsförsäkringen.

Läs mer här

Anstånd med skatter

Detta har vi fått igenom: Arbetsgivare får ett års anstånd med tre månaders inbetalningar av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt och moms. Räntan har sänkts på anståndet. Arbetsgivaravgifterna sänks under fyra månader för 30 anställda i alla företag. Sänkningen är dock max 5 300 kr per anställd och månad.

Detta kräver vi ytterligare:

  • Sänkningen av arbetsgivaravgifterna bör omfatta fler än 30 anställda så att alla drabbade företag får en märkbar sänkning av sina kostnader.

Läs mer om anstånd med skatteinbetalningar

 

Lån till drabbade företag

Detta har vi fått igenom: Riksbanken ger räntefria lån till affärsbanker för utlåning till företag som behöver likviditet. Staten ger Almi tre miljarder kr extra för lån till företag. En statlig bankgaranti på 100 miljarder kronor för lån till små och medelstora företag som drabbats av Coronakrisen kommer att införas.

Den offentliga sektorn har ett extra ansvar för att hålla emot krisen

Därför vill vi: Staten, kommuner och regioner måste hedra ingångna avtal med privata underleverantörer och inte säga upp kontrakt under krisen.

Den offentliga sektorn bör också tidigarelägga inköp av varor och tjänster.

Sänkning av arbetsgivaravgift och moms

Därför vill vi: När den akuta krisen är över måste arbetsgivaravgifterna och momsen på tjänster sänkas under en längre tid så att företagen kan resa sig och återanställa sina medarbetare.

Ökade investeringar i kompetens­utveckling

Därför vill vi: När den akuta krisen är över krävs ökade investeringar i kompetens­utveckling, forskning, utveckling och infrastruktur så att näringslivet snabbare kan återhämta sig.