Almegas förslag till beslutsfattare

– för att lindra de ekonomiska effekterna av virusutbrottet

Nedstängningen av samhället som använts som metod för att hindra spridningen av Coronaviruset har lett till förödande effekter för näringslivet. De företag som drabbats först och hårdast är tjänste­företagen. Almega har sedan de ekonomiska skadorna blev synliga arbetat hårt för att regeringen ska agera och ersätta de drabbade företagen och hjälpa deras anställda genom krisen. Vi arbetar tillsammans med Svenskt Näringsliv, men agerar även på egen hand för att uppmärksamma regeringen, oppositionen och media på krisen hos tjänste­företagen och kräva omedelbara åtgärder.

Regeringen har hittills presenterat sex krispaket med åtgärder för att lindra den ekonomiska skadan för näringslivet. Flera av Almegas krav har ingått helt eller delvis i paketen men mer kommer att behövas. Eftersom krisen riskerar att bli långvarig är det viktigt att ersättningarna förlängs åtminstone sommaren ut.

Här kan du läsa om förslagen på regeringens hemsida

Vi driver för våra medlems­företags räkning viktiga branschfrågor, bjuder in till nätverksträffar och seminarier. Vi är er bransch röst i debatten och i dialog med olika intressenter.

Kontakta oss så berättar vi mer om vad medlemskapet i Almega innebär!

Almegas förslag som nu blir verklighet

Vi är nöjda med att regeringen och samarbetspartierna har hörsammat flera av våra förslag på åtgärder för att lindra de ekonomiska effekterna av den kris våra företag befinner sig i.

 • Företag kan korttidspermittera personal upp till 80 procent av arbetstiden mellan den 1 maj och 31 juli. Resten av året kan man korttidspermittera personal till 60 procent. Läs mer om korttidsarbete här.
 • Almega har sett till att företagen inte behöver säga upp konsulter och inhyrd personal innan de inför korttidspermittering.
 • Almega har även fått igenom att företag som främst har offentliga uppdragsgivare – som privata vård­företag, skolor, bemannings­företag och upphandlad kollektivtrafik – omfattas av reformen.
 • Företag som tappat minst 30 procent av sin omsättning under mars och april får ett engångsbelopp för att täcka fasta kostnader som lokalhyror och leasing av utrustning. Ersättningen beror på hur mycket företaget tappat i omsättning. Taket är 150 miljoner kronor per företag.
 • Staten har tillfälligt tagit över kostnaden för de första två veckornas sjukskrivning från företagen. Från början gällde detta bara under april och maj. Efter krav från bland annat Almega kommer staten att ta sjuklönekostnaden även under juni och juli. Staten ska också ersätta arbetsgivarnas högre sjuklönekostnader under augusti och september till följd av covid-19. Det är ännu inte klart hur reglerna ska utformas.
 • Arbetsgivare får ett års anstånd med tre månaders inbetalningar av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt och moms.
 • Räntan på anståndet ovan har sänkts från 6,6 till 3,1 procent.
 • Arbetsgivaravgifterna sänks med två tredjedelar (21,2 procent) under fyra månader (1 mars till 30 juni) för 30 anställda i alla företag.

Men det behövs mer – Almegas förslag på åtgärder

Förläng sänkningen av arbetsgivaravgifterna

Sänkningen av arbetsgivaravgifterna i fyra månader med två tredjedelar för 30 anställda i varje företag var nödvändig men tyvärr upphörde den 30 juni. Krisen är långtifrån över och företagen behöver den hjälpen även över sommaren.

 • Sänkningen av arbetsgivaravgifterna måste gälla även under juli och augusti.

Utöka korttidsarbetet till 100 procent

 • Systemet med korttidspermittering på 80 procent löser inte problemet för företag där verksamheten helt upphört. Vi föreslår även ett höjt lönetak.
  Systemet med korttidspermittering måste därför byggas ut och tillåta permittering med 100 procent.

Inför permittering med a-kassa om krisen fördjupas

I företag där verksamheten upphört och intäkterna försvunnit kan inte arbetsgivaren betala de 30 procent av lönekostnaden som systemet med korttidspermittering kräver. Om krisen fördjupas måste särskilt utsatta företag kunna permittera sin personal helt och hållet och lyftas av sina kostnader.

 • Inför en möjlighet till korttidspermittering på heltid under tre månader med rätt till arbetslöshetsersättning för de permitterade.

Satsa på utbildning – för att rusta medarbetare

Ökad arbetslöshet kräver mer resurser till utbildning, såväl arbetsmarknads¬utbildning som yrkes¬utbildning och högre utbildning.

Offentliga aktörer måste hedra avtal och tidigarelägga inköp av varor och tjänster

Det finns en stor oro bland många av Almegas medlems­företag för att stängning av skolor ska leda till att service­företag till exempel städ­företag ska få sina kontrakt uppsagda. Offentlig sektor har ett viktigt ansvar att inte minska sina inköp av varor och tjänster med hänvisning till force majeure.

 • Den offentliga sektorn i form av stat, kommuner och landsting bör deklarera tydligt att de kommer att hedra alla ingångna avtal under krisen.
 • Den offentliga sektorn bör också tidigarelägga inköp av varor och tjänster.

Betaltider

Bevaka att större företag inte ökar betalningstiden till sina underleverantörer som har större problem med likviditeten.

När den akuta krisen är över – satsningar på forskning, utveckling och infrastruktur

 • När den akuta krisen är över krävs även ökade satsningar på forskning, utveckling och infrastruktur så att näringslivet snabbare kan återhämta sig.

När krisen är över – arbetsgivaravgifter och momsen på tjänster sänks

 • När den akuta krisen är över måste arbetsgivaravgifterna och momsen på tjänster sänkas under en längre tid så att företagen kan resa sig och återanställa sina medarbetare.