Almegas förslag till beslutsfattare

– för att lindra de ekonomiska effekterna av virusutbrottet

Nedstängningen av samhället som använts som metod för att hindra spridningen av Coronaviruset har lett till förödande effekter för näringslivet. De företag som drabbats först och hårdast är tjänste­företagen. Almega har sedan krisen började arbetat hårt för att regeringen ska agera och ersätta de drabbade företagen och hjälpa deras anställda genom krisen. Vi arbetar tillsammans med Svenskt Näringsliv men agerar även på egen hand.

Regeringen har hittills presenterat sex krispaket med åtgärder för att lindra den ekonomiska skadan för näringslivet. Flera av Almegas krav har ingått helt eller delvis i paketen men mer kommer att behövas. Eftersom krisen riskerar att bli långvarig är det viktigt att ersättningarna förlängs över hösten och vintern.

Här kan du läsa om förslagen på regeringens hemsida

Vi driver för våra medlems­företags räkning viktiga branschfrågor, bjuder in till nätverksträffar och seminarier. Vi är er bransch röst i debatten och i dialog med olika intressenter.

Kontakta oss så berättar vi mer om vad medlemskapet i Almega innebär!

Almegas förslag som blivit verklighet

Regeringen och samarbetspartierna har hörsammat flera av våra förslag på åtgärder för att lindra effekterna av den kris som företagen befinner sig i.

 • Företag som tappade minst 30 procent av sin omsättning under mars och april får ett engångsbelopp för att täcka fasta kostnader som lokalhyror och leasing av utrustning. Almega och Svenskt Näringsliv har arbetat intensivt för att omställningsstödet för företag ska förlängas. Från och med den 19 oktober 2020 kan företagen söka ersättning hos Skatteverket även för maj, juni och juli. Ersättningen kan sökas av företag som har haft ett visst omsättningstapp under dessa månader.
 • Företag kan korttidspermittera personal upp till 60 procent av arbetstiden året ut. Läs mer om korttidsarbete här.
 • Almega har sett till att företagen som korttidspermittera personal inte behöver säga upp konsulter och inhyrd personal.
 • Almega har även fått igenom att företag som främst har offentliga uppdragsgivare – som privata vård­företag, skolor, bemannings­företag och upphandlad kollektivtrafik – får använda korttidsarbete.
 • Företag som tappade minst 30 procent av sin omsättning under mars och april får ett engångsbelopp för att täcka fasta kostnader som lokalhyror och leasing av utrustning.
 • Staten tog tillfälligt över kostnaden för de första två veckornas sjukskrivning från företagen. Först gällde detta bara under april och maj. Efter krav från bland annat Almega betalade staten sjuklönekostnaden även under juni och juli. Under augusti och september täckte staten den del av sjuklönekostnaderna som överstiger genomsnittet för 2019.
 • Arbetsgivare får ett års anstånd med tre månaders inbetalningar av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt och moms. Räntan på anståndet ovan har sänkts från 6,6 till 3,1 procent.
 • Arbetsgivaravgifterna sänktes med två tredjedelar (21,2 procent) under mars till juni för 30 anställda i alla företag.

Men det behövs mer – Almegas förslag på åtgärder

Sänk moms och arbetsgivaravgifter

Sänkningen av arbetsgivaravgifterna i fyra månader var nödvändig men den upphörde vid halvårsskiftet. Krisen är inte över och företagen behöver minskade kostnader även på längre sikt. Sänkta arbetsgivaravgifter och sänkt tjänstemoms skulle skynda på återhämtningen och hjälpa tjänste­företagen att skapa nya jobb.

 • Sänk momsen på tjänster med tio procent under sex månader och arbetsgivaravgifterna med tre procent permanent.

Förläng ersättning för sjuklönekostnader

Statens ersättning till företag som har högre sjuklönekostnader än genomsnittet 2019 försvann den 30 september. Eftersom smittspridningen ser ut att fortsätta måste ersättningen förlängas.

 • Staten måste ersätta de företag som har extra sjuklönekostnader även under hela nästa år.

Förläng korttidspermitteringen

Systemet med korttidspermittering har räddat många jobb. Tyvärr upphör stödet till korttidspermittering vid årsskiftet. Delar av tjänstesektorn har börjat återhämta sig och de anställda har gått tillbaka till arbetet men vissa branscher drabbas fortfarande av restriktionerna mot smittspridningen.   Om stödet till korttidspermittering inte förlängs riskerar 10 000-tals anställda i tjänstesektorn förlora sina anställningar.

 • Det statliga stödet till korttidspermittering måste förlängas efter årsskiftet.

Satsa på utbildning – för att rusta medarbetare

Ökad arbetslöshet kräver mer resurser till utbildning, såväl arbetsmarknads­utbildning som yrkes­utbildning och högre utbildning.

Betaltider

Bevaka att större företag inte ökar betalningstiden till sina underleverantörer som har större problem med likviditeten.

Satsa på forskning, utveckling och infrastruktur

När den akuta krisen är över krävs reformer främjar innovationer och stärker näringslivets konkurrenskraft på lång sikt. Kompetensförsörjningen måste stärkas genom ett bättre utbildningssystem och stöd till kompetens­utveckling bland de anställda. Forskning och utveckling måste främjas och Sverige ska bli världsledande inom digitala tjänster. Även den fysiska infrastrukturen måste utvecklas och stödja en omställning till ett hållbart samhälle.