Hoppa till innehåll

Hållbarhet

Klimatfrågan är prioriterad för Almega. Våra medlems­företag och deras medarbetare arbetar varje dag för att skapa bättre förutsättningar för vårt klimat. Det är i företagen som innovationer, lösningar och nya arbetssätt skapas. De är vår tids samhällsbyggare och för dem står hållbarhetsfrågan högst på agendan.

hållbarhet

Tjänste­företagen får inte alltid uppmärksamhet för det viktiga arbetet de gör. Det kan handla om allt från att de kör tågen som tar hundratusentals personer till jobbet, till att de ritar och bygger det hållbara huset där samma människor arbetar och bor. De utvecklar appen som nyttjar din bil på ett smartare och effektivare sätt eller sanerar ett miljöfarligt läckage längs vägen till din arbetsplats.

Den ekonomiska utvecklingen de senaste hundra åren har gjort att vi kan göra mer men med mindre resurser. Det gäller både industriproduktionen, men också tjänsterna våra medlemmar levererar. Vissa produkter har ersatts och komprimerats.

Ny teknik kommer skynda på utvecklingen ytterligare. Tillväxt är inget hot mot klimatet, men det förutsätter förstås att vi fortsätter skapa klimatsmarta lösningar. Många av dem vill göra mer, men då krävs det att de politiska förutsättningarna finns på plats.

Almega vill

  • Skapa förutsättningar för hållbara transporttjänster. Vi ska kunna skörda frukterna av en global ekonomi, men samtidigt inte bidra till ökade utsläpp. Satsa på att snabbt bygga ut nya stambanor för att underlätta klimatsmart resande och samtidigt öka kapaciteten för gods- och persontrafik. Och skapa än bättre förutsättningar kring innovation av förnybart bränsle.
  • Sänk skatten på arbete för att möjliggöra fler tjänster i vardagen. En ekonomi där vi lagar, återvinner och reparerar saker är något som långsiktigt kan bidra till ett bättre klimat, men då måste det löna sig att göra det framför att köpa nytt.
  • Se över regelverken som hindrar företagen från att bidra till klimatsmarta lösningar. Se till att sänka skatten på att arbeta med klimatsmarta produkter, och höja skatten på det som är miljöfarligt. Det kan handla om allt från datorkomponenter till murbruk och byggmaterial.
  • Bygg hållbara städer för mer effektiv energianvändning och bygg hus i hållbara material. Gör det enkelt att bidra till återvinning. Ledarskapet för hållbar stadsplanering kan i högsta grad komma från lokala politiska initiativ.
  • Skapa hållbara regelverk som tillåter initiativrika startup­företag. Med låga skatter, enkla regler och med en attityd från myndigheter där det offentliga ska vara snabbfotat, annars flytta på sig, kan idéer som bidrar till hållbarheten frodas.