Hoppa till innehåll
Rebecca Henriques

Jobba aktivt med lön – och belöning!

Alla tycker något om lön! Lön är också temat för avsnitt nummer 5 av Almegapodden, där Almegas expert på lönebildningsfrågor, Rebecca Henriques, bland annat berättar mer om hur du tar dig an lönebildningsprocessen.

Hur angriper man lönebildningsprocessen? Rebecca Henriques är arbetsrättsjurist med ansvar för lönebildningsfrågor på Almega och gästar Almegapoddens avsnitt om lön. Hon menar att ett bra första steg är att ta reda på vilken frihetsgrad du har vid lönesättning.

Förstå frihetsgraden

Medlingsinstitutet delar in det i en sjugradig skala, där en etta är ett lokalt löneavtal med hög frihetsgrad och en sjua är en tariff där lönen sätts efter olika steg. Där är frihetsgraden väldigt låg.

– Olika kollektivavtal innehåller alltså väldigt olika handlingsutrymme när det kommer till lön och det får förstås konsekvenser. Jag tror att alla företag är intresserade av att belöna skickliga medarbetare. Då blir det en utmaning när man har en tariff som ger lite utrymme  att spela på, jämfört med att ha  ett lokalt avtal som kan anpassas efter medarbetarnas och verksamhetens förutsättningar, så länge man är överens med lokal facklig part, säger Rebecca Henriques.

Arbeta aktivt med lön

Lönekostnaderna är en stor utgift för alla företag – inte minst inom tjänstesektorn som i större utsträckning präglas av hög andel lönekostnader. Det gör det ännu viktigare att de företag som vill kan arbeta med frågan på ett aktivt sätt och välja vilken väg man vill gå.

– De flesta företag ser lönebildning som en helhet, där lönesamtal kopplas ihop med mål- och utvecklingssamtal och som utgår ifrån företagets målsättning. Man premierar prestationer och ansvar som leder företaget fram till målen. Det är vanligt är att man kopplar lönen till olika lönekriterier så det blir tydligt för medarbetare hur lönen sätts, säger Rebecca Henriques.

Individuell och differentierad lön

En fråga Almega ofta får kopplat till processlöneavtalen är: Vad innebär skrivningen att lönen ska vara ”individuell och differentierad”?

– Det innebär att lönen ska sättas utifrån den individuella prestationen, det som individen bidragit med. Vi vet genom forskning att  medarbetare som har information om  hur löneprocessen går till  i högre grad upplever lönen som rättvis, vilket leder till motivation, säger Rebecca Henriques i Almegapodden.