Hoppa till innehåll
Bild på två kvinnor som diskuterar på kontor

Krigsplacering – vad behöver arbetsgivare veta?

Rysslands invasion av Ukraina 2022 försämrade allvarligt Sveriges säkerhetsläge, vilket resulterat i att offentliga aktörer har börjat titta på frågan om krigsplacering av personal i myndigheter och inom annan offentlig verksamhet. Nu börjar även många se över företagens roll för totalförsvaret. Men vad innebär egentligen krigsplacering för arbetsgivare? Almegas näringspolitiska expert David Wästberg berättar mer.

För företag som har en verksamhet som bedöms vara viktig för totalförsvaret kan krigsplacering av personal bli aktuellt. En förutsättning för krigsplacering är att en offentlig aktör anmäler till Plikt- och prövningsverket att ett företag är viktigt för totalförsvaret. Företaget i sin tur ansvarar för krigsplacering.

– Offentliga aktörer kan vara beredskapsmyndigheterna, regioner eller kommuner beroende på vilken verksamhet det rör sig om. Om det är ett företag som är verksam inom äldreomsorgen exempelvis så är det en kommun som anmäler, säger David Wästberg. 

Behålla personal i händelse av krig

Om ett företag bedöms vara viktig för totalförsvaret finns det dock ingen skyldighet att för företag att göra något. Däremot är det lämpligt att förbereda sig och se över sin organisation, genom att bland annat krigsplacera personal som är viktigt för att klara av totalförsvarsviktig verksamhet så att man ser till att kompetensen som behövs inom företaget finns kvar även i händelse av höjd beredskap.

”Många personer kan tas i anspråk för uppgifter som är viktiga för totalförsvaret”

David Wästberg

Arbetsgivarpolitisk expert

Stockholm

Läs mer

– Vid höjd beredskap eller i händelse av krig kommer många personer tas i anspråk för uppgifter som är viktiga för totalförsvaret. Om en anställd nyckelperson på företaget är krigsplacerad kan personen i fråga inte tas av någon annan verksamhet. Då kan företaget behålla den personal som krävs för att kunna bedriva en försvarsviktig verksamhet, säger David Wästberg. 

Anställningen avgör

Det är företagen som fattar beslut om krigsplacering men det sker med stöd av anställningen inom företaget. 

– Den anställde är krigsplacerad så länge den berörda jobbar på företaget. Den dag anställningen upphör då upphör också krigsplaceringen, vilket också behöver meddelas till Plikt- och prövningsverket, säger David Wästberg.