David Wästberg

Arbetsgivarpolitisk expert

David arbetar med opinion och påverkan på enheten för Arbetsgivarpolitik och samverkan.

Sakområde

Arbetsgivarpolitik och samverkan

Kontakt

Telefon: +46 8 762 6859
Mobiltelefon: +46 70 345 6859
Epost: david.wastberg@almega.se
Ort: Stockholm

Postadress

Box 555 45
102 04 Stockholm

Besöksadress

Sturegatan 11
Stockholm

Hitta hit

Sturegatan 11, Stockholm