David Wästberg

Arbetsgivarpolitisk expert

David arbetar med opinion och påverkan på enheten för näringspolitik.

Sakområde

Näringspolitik

Kontakt

Telefon: +46 8 762 68 59
Mobiltelefon: +46 70 345 68 59
Epost: david.wastberg@almega.se
Ort: Stockholm

Stockholm

Besöksadress: Sturegatan 11, Stockholm
Postadress: Box 555 45, 102 04 Stockholm