Hoppa till innehåll

Förhandlingarna om att anpassa kollektiv­avtalen till EUs arbetstidsdirektiv pågår

Förhandlingarna om att anpassa Vårdföretagarnas kollektivavtal till EUs arbetstidsdirektiv startade hösten 2023. Parterna är överens om att förhandlingarna fortsätter under våren 2024. Det får till följd att vi behöver skjuta fram tidpunkten från när de nya reglerna ska börja gälla till efter årsskiftet 2024/2025 så att företag och medarbetare ges tid att ställa om till kollektivavtalsförändringarna.

SKRs anpassningar gäller inte Vårdföretagarnas medlemsföretag

På SKRs område har anpassningarna av kollektivavtalen till EUs arbetstidsdirektiv gällt från den 1 oktober 2023 respektive 1 februari 2024.

Vi har fått kännedom om att medlemsföretag i Vårdföretagarna har upplevt problem med att några kommuner har hävdat att de anpassningar som SKR gjort även gäller Vårdföretagarnas kollektivavtal. Detta är en beklaglig och felaktig tolkning. Vårdföretagarnas kollektivavtal är oförändrade och fram till dess att annat meddelas gäller nuvarande kollektivavtal oförändrade.

Vårdföretagarnas pågående arbete med fackliga parter

Anledningen till att förhandlingarna dragit ut på tiden är att det är ett omfattande arbete med flera inblandade parter. Förhandlingarna förs dock i en konstruktiv anda varför vi hoppas att parterna ska kunna enas under våren 2024 utan hjälp av frivillig medling. Vi håller er uppdaterade och återkommer löpande när vi har ny information.