Per-Niclas Aurell

Arbetsrättsjurist

Per-Niclas arbetar som förhandlare och rådgivare på Almegas kontor i Göteborg.

Sakområde

Arbetsgivarservice/förhandling

Kontakt

Telefon: +46 31 62 94 19
Mobiltelefon: +46 70 514 25 22
Epost: perniclas.aurell@almega.se
Ort: Göteborg

Göteborg

Besöksadress: Södra Hamngatan 53, Göteborg
Postadress: Box 404, 401 26 Göteborg