Hoppa till innehåll

Almegas upphandlingsdag – forum för dialog

För sjätte gången i ordningen arrangerar Almega, tillsammans förbund och branscher, Almegas upphandlingsdag. Denna konferens blir en spännande mötesplats som ger tillfälle till dialog och intressanta erfarenhetsutbyten kring upphandling av tjänster – nu och i framtiden. Ulrica Dyrke, Almegas upphandlingsexpert, berättar mer.

Offentlig upphandling är en av Almegas prioriterade frågor. Det som upphandlas är ofta olika typer av tjänster, vilket berör många medlemsföretag i Almegas förbund, och Almega vill bidra i arbetet med att utveckla den offentliga upphandlingen i dialog med såväl upphandlande myndigheter som leverantörer. 

– Vi arbetar för att fler tjänsteföretag ska kunna delta på denna marknad och, genom bra leveranser, bidra till kvalitet och utveckling av de offentliga verksamheterna, till nytta för medborgarna, säger Ulrica Dyrke.

Almegas upphandlingsdag, som går av stapeln den 27 september i år, är en viktig pusselbit i Almegas arbete med att bidra till tjänsteföretagens perspektiv kring kring den offentliga upphandlingen. Nytt för i år är att Almegas upphandlingsdag sker i samarbete, och i samband, med konferensen Mötesplats Offentliga Affärer.

– Genom ökad kunskap, erfarenhetsutbyte och nätverkande vill vi inspirera till en konstruktiv dialog mellan berörda aktörer och kring frågor som har betydelse för upphandling av tjänster. När Almegas upphandlingsdag nu blir en del av konferensen Mötesplats Offentliga Affärer kan vi erbjuda mycket goda möjligheter till detta. Vi tror att dagen kommer att bjuda på många intressanta samtal och skapa grogrund för bra offentliga affärer, säger Ulrica Dyrke.