Hoppa till innehåll
Kollegor.

9 myter om kollektivavtal

Sämre löneutveckling, arbetstidsregler och pension. Det cirkulerar många myter kring hur kollektivavtal påverkar företag och deras anställda. Men stämmer myterna? Arbetsrättsjuristen reder ut!

Anders Bergqvist, arbetsrättsjurist Almega

Ett kollektivavtal är en av grundstommarna i den svenska modellen, och gör så att vi slipper ha mer detaljerad lagstiftning i förhållandet mellan arbetsgivare och anställda.

Kollektiv­avtalet ger dig som arbetsgivare en grundtrygghet på arbetsplatsen, alla vet vad som gäller och du kan alltid hänvisa till avtalet och känna dig stärkt och säker på att avtalets innehåll följer alla lagar och regler.

Ändå förekommer en hel del felaktiga föreställningar om just kollektivavtal. Här ger Anders Bergqvist (lilla bilden), arbetsrättsjurist på Almega, svar på tal om några vanliga myter!

1. ”Kollektivavtal gör att vi inte får sätta individuella löner, begränsar lönesättning och hindrar arbetsgivare från att betala ut högre löner”

– Inom Almega är många av våra löneavtal processavtal med individuell lönesättning. Alla våra kollektivavtal för tjänstemän utgår ifrån individuell lönesättning. Det finns inga individgarantier, så begränsningarna är inte särskilt stora. När det gäller att förhandla lönen uppåt sätter inte kollektivavtalen i sig någon gräns.

2. ”Arbetstidsreglerna blir mindre flexibla”

– Våra avtal medger överenskommelser med respektive medarbetare om att ha frihet i arbetstidsförläggningen. Avtalens mål är snarare en bra dialog mellan chef och medarbetare än hårda arbetstidsregler.

– Dessutom är reglerna i kollektivavtalen ofta bättre lämpade för tjänsteföretag än arbetstidslagen, som alla företag annars måste följa. För de som har helt reglerad arbetstid stämmer påståendet i viss mån, men även här ersätter avtalet arbetstidslagen och är på många punkter bättre än lagen.

”Anställningsformerna i våra kollektivavtal är överlägsna de som finns i LAS”

Anders Bergqvist, arbetsrättsjurist på Almega

3. ”Vi har bättre pensionsförsäkringar utan kollektivavtal”

– Stämmer nästan aldrig. Dessutom ger kollektivavtalet ofta bättre pension i slutändan då man förhandlar villkor som ett större kollektiv. Placeringsalternativen i de kollektivavtalade pensionerna har extremt låga avgifter. Just avgifterna har en jättestor påverkan på slutpensionen.

– Att ha kollektivavtalade försäkringar innebär en enkelhet och medarbetaren vet att det är kvalitetssäkrat av parterna.

4. ”Företaget blir mindre snabbrörligt då man behöver förhandla med facket”

– Behöver absolut inte vara så, eftersom bolaget tar verksamhetsbesluten helt ensidigt. Låt vara efter en MBL-förhandling där facket har en möjlighet att påverka, men inte bestämma. Ibland kan det krävas lite arbete med förhandlingar, men rätt utfört så kan det också vara en kvalitetssäkring och en bra förankring gentemot företagets viktigaste resurs – personalen.

5. ”Med kollektivavtal får facket bestämma”

– Nej, facket får rätt till en påverkansmöjlighet, men företaget bestämmer själva i slutändan.

6. ”Man får inte erbjuda extra förmåner och försäkringar, till exempel privata sjukförsäkringar”

– Det finns inget i kollektivavtalen som hindrar sådana extra förmåner.

7. ”Kollektivavtal fungerar inte med vår unika verksamhet”

– Även om företaget har en unik verksamhet, så finns det många personalfrågor kring villkor som löses på ett enkelt sätt i och med kollektivavtalet.

”Medarbetarna kan känna sig trygga i att inte behöva förhandla om alla villkor själva”

Anders Bergqvist, arbetsrättsjurist på Almega

8. ”Kollektivavtal är bara värdefullt för låginkomsttagare”

– Eftersom kollektivavtalet innehåller pension och andra försäkringar, så är det minst lika viktigt för höginkomsttagare som för låginkomsttagare.

9. ”Det är nya tider nu, kollektivavtal hör till det förgångna”

– På Almega tror vi inte det. I och med att komplexiteten i företagen ökar så löser kollektivavtalet många personal- och villkorsfrågor på ett bräde. Du slipper som arbetsgivare sitta och förhandla om varje enskilt villkor med varje person i bolaget. Medarbetarna kan i sin tur känna sig trygga i att inte behöva förhandla om alla villkor själva.

– En annan fördel, värd att nämna och som vi märker är oerhört viktig, är att om företaget behöver anställa medarbetare på en begränsad tid, är anställningsformerna i våra kollektivavtal överlägsna de som finns i Anställningsskyddslagen (LAS). De har till exempel en ”inbyggd” provanställning om något inte skulle funka de första sex månaderna. Så är det inte i LAS, säger Anders Bergqvist.

Vill du veta mer?

Vi berättar gärna om fördelarna med kollektivavtal och ett medlemskap i Almega. Kontakta oss, så hör vi av oss.

Redan medlem och vill lära dig mer om ditt kollektivavtal?