Hoppa till innehåll

Stopp för försäkringar mot upphandlingsböter

Finansinspektionen sätter stopp för försäkringar mot böter och sanktionsavgifter. Välkommet besked menar Ulrica Dyrke, upphandlingsexpert på Almega, som har riktat kritik mot försäkringar mot upphandlingsböter som utdöms vid otillåtna direktupphandlingar.

Almega har, tillsammans med Svenskt Näringsliv och Företagarna, kritiserat försäkringar som används inom upphandlingsområdet, eftersom de dämpar de ekonomiska konsekvenserna för upphandlande organisationer som döms att betala sanktionsavgifter när de bryter mot upphandlingsreglerna. Finansinspektion har i ett rättsligt ställningstagande nu slagit fast att det inte är förenligt med god försäkringsstandard att erbjuda försäkringar mot böter eller administrativa sanktionsavgifter.

– Det är mycket välkommet att Finansinspektionen sätter stopp för denna typ av försäkringar som urholkar respekten för upphandlingsreglerna, som ju handlar om att främja konkurrens och förhindra korruption. Just därför behövs verkningsfulla sanktioner vid överträdelser av upphandlingsreglerna för att skapa förutsättningar för sunda offentliga affärer, säger Ulrica Dyrke, jurist och näringspolitisk expert kring offentlig upphandling, Almega.