Hoppa till innehåll

Framförhållning a och o vid workation

Semestern närmar sig. För de som ska utomlands kan det vara lockande att förlänga utlandsvistelsen genom att jobba på distans. Det är väl inga problem, eller? Almegas arbetsrättsjurist Mia Fransson reder ut vad man behöver tänka på.

Intresset för att tillfälligt arbeta från utlandet, så kallad workation, fick sitt genombrott under pandemin och är något som både arbetstagare eftersöker och som arbetsgivare vill erbjuda. Det finns dock mycket att tänka på när det gäller arbetsrätt, försäkringar och skatterätt.

– Även om det i teorin är möjligt att arbeta varsomhelst i världen, så länge man har sin laptop och en bra uppkoppling är det tyvärr inte så lätt i praktiken. Framförhållning och förberedelse är a och o, även om det bara handlar om en kort period, säger Mia Fransson.

Regelverket hänger inte med

Vid arbete inom EU/EES saknas ett gemensamt regelverk för vad som gäller vid workation. Det innebär att de regler, lagar och villkor som gäller vid arbete i Sverige inte per automatik gäller i ett annat EU-land.

– Det är särskilt viktigt att ta reda på vilka lagar och regler som gäller i det specifika EU-landet där man vill arbeta och att se till att dessa följs av såväl medarbetaren som arbetsgivaren, säger Mia Fransson.

För att arbeta på distans utomlands behöver exempelvis medarbetaren ansöka om ett intyg från Försäkringskassan, ett A1-intyg, som möjliggör att man står kvar i det svenska socialförsäkringssystemet under vistelsen. Samtidigt, Försäkringskassan har inte digitaliserat ansökningsprocessen, vilket innebär att handläggningstiderna är långa.

– I dagsläget tar det cirka 70 dagar innan man får ett A1-intyg. Det är alldeles för lång tid. Myndigheten är medvetna om problemet och Almega fortsätter att driva på för att de ska prioritera och påskynda processen, säger Mia Fransson.

Nytt säkerhetsläge påverkar

Även det nya säkerhetsläget i omvärlden påverkar vad medarbetare och arbetsgivare behöver tänka på. Vid arbete i länder utanför EU, exempelvis i Kina, USA eller Storbritannien, krävs arbets- och uppehållstillstånd för att få arbeta på distans.

– På plats i dessa länder lyder man under deras offentliga regelverk, som exempelvis kring arbetstider, arbetsmiljö eller skatt. Det handlar om helt andra rättssystem vilket kräver extra jobb kring förberedelser men även försiktighet, säger Mia Fransson.

Om en medarbetare jobbar i ett land som övervakar it-trafiken kan landet dessutom få tillgång till företagshemligheter samt information kring de projekt som man arbetar med. Detta innebär stora säkerhetsrisker för företaget. Medarbetare kan också riskeras utsättas för påtryckning.

– Det är tyvärr så det ser ut idag – det är nödvändigt att se över de risker som uppstår när man tar med sig datorn för att arbeta utomlands. Samtidigt finns det hjälp att få, Almega finns här för att guida arbetsgivare genom den byråkratiska djungel som råder på området, säger Mia Fransson.

Almegas checklista för distansarbete från utlandet

Krävs arbetstillstånd eller anmälan till myndighet i det land medarbetaren arbetar?

Ta alltid kontakt med myndigheterna i det aktuella landet.

Ta kontakt med Försäkringskassan

Medarbetaren kan under vissa förutsättningar fortsätta tillhöra svensk socialförsäkring vid distansarbete utomlands. För detta behöver medarbetaren ansöka om ett intyg från Försäkringskassan, det så kallade A1-intyget (om arbetet sker inom EU/EES).  Läs mer under frågor och svar på Försäkringskassans och Skatteverkets hemsida.

Säkra medarbetarens sjukvårdskostnader och teckna försäkringar

Vilka försäkringar finns och vilka eventuella tilläggsförsäkringar måste tecknas innan avresan? Ta hjälp av våra försäkringsexperter på Avtalat.se för att få koll på försäkringar och sjukvårdskostnader. 

Upprätta ett tilläggsavtal till anställningsavtalet, kollektivavtal gäller inte

Det kan exempelvis handla om hur länge medarbetaren får vara borta, om arbetet utomlands kan avbrytas i förtid, när arbetstagaren ska finnas tillgänglig för arbete och enligt vilken tidszon, vilka kollektivavtalade försäkringar som gäller och vilka tilläggsförsäkringar som kan behöva tecknas.

Avtala hur länge arbetet ska ske utomlands

Kan det förkortas? Förlängas?

Kontrollera försäkringsskydd som täcker både arbetstid och fritid

Hemförsäkringen gäller oftast bara cirka 50 dagar utomlands och inte helt självklart att den omfattar arbetsskador. Den avtalade kollektivavtalsförsäkringen vid arbetsskada, TFA gäller i max två arbetsveckor vid distansarbete i utlandet.

Behövs vaccinationspass?

Kontrollera UD:s rekommendationer för vistelser i landet.

Vi hjälper dig!

Ta hjälp av Sveriges bästa arbetsrättsjurister för att få råd och stöd kring arbete i utlandet. Logga in i vår digitala kunskapsbank Arbetsgivarguiden och läs mer om workation och arbete utomlands.

Inte medlem än?

Almega och våra nio förbund ger dig som arbetsgivare stödet du behöver.