Hoppa till innehåll
EU
Efter årsskiftet tar Sverige över som ordförandeland i EU

Tid innan EU:s lönetransparensdirektiv blir svensk lag 

Den 24 april antogs EU:s lönetransparensdirektiv formellt och nu ska det implementeras i samtliga EU länder, däribland Sverige. Tills svensk lag har anpassats efter direktivet bör företag inte vidta anpassningar med anledning av direktivet i det här läget. Almega fortsätter att arbeta med frågan så att företag och den svenska lönebildningsprocessen ska påverkas så lite som möjligt.

Europeiska unionen (EU) anser att löneskillnaderna mellan kvinnor och män är för stor och vill komma till rätta med det. Man har därför antagit det så kallade lönetransparensdirektivet, som ska ge ökad insyn i företagens lönesättning. Insynen ska åstadkommas bland annat genom att företag åläggs en skyldighet att publicera löneuppgifter för grupper av medarbetare. 

När EU nu har antagit direktivet ska det implementeras i samtliga medlemsstater, däribland Sverige. Implementering innebär att svenska lagar och regler ska anpassas efter direktivet. Tiden för implementeringen är tre år och det är först därefter som man vet hur de svenska reglerna kommer att se ut. Det innebär att Almega i dagsläget inte vet vad direktivet kommer innebära för svenska företag. 

Almega får signaler att olika lönekonsultföretag hör av sig till våra medlemsföretag och erbjuder tjänster i syfte att anpassa företagens löneprocesser till lönetransparensdirektivet. Almegas uppmaning är att inte vidta några anpassningar till direktivet förrän det är klart hur direktivet kommer att implementeras i Sverige. När så skett kommer Almega att informera medlemsföretag om regelverket och när en eventuell anpassning kan påbörjas.

I Sverige finns redan regler om lönekartläggning i Diskrimineringslagen och företagen ska fortsätta att följa dessa. Reglerna kan komma att ändras med anledning av det nya direktivet men det är fortfarande för tidigt att säga. 

Almega har arbetat mycket med påverkansarbete kring lönetransparensdirektivet och fortsätter att bevaka och arbeta med frågan nu när implementeringsfasen inleds. Vårt fokus har varit och kommer vara att företagen och vår svenska lönebildningsmodell ska påverkas så lite som möjligt.