Hoppa till innehåll
Indian architect using laptop in empty warehouse

Ett paradigmskifte inom svensk utrikeshandel

Det har skett en förändring i den svenska utrikeshandeln. Sex av tio exportkronor består numera av tjänster visar en ny rapport från Almega. ”Vi står inför ett paradigmskifte inom handeln. Tjänsteföretag förtjänar en mer central roll på den handelspolitiska agendan”, säger Fredrik Segerfeldt, näringspolitisk expert på Almega.

Att Sverige är ett litet exportberoende land där varor dominerar handeln är ett narrativ som odlats under decennier och alltjämt tas för sanning i debatten.

– Att Sverige skulle vara en liten ekonomi är helt fel. Enligt Internationella valutafonden, IMF, är vi den 24:e största ekonomin i världen. Dessutom är en majoritet av de europeiska länderna i OECD mer exportberoende än Sverige, säger Fredrik Segerfeldt.

Sex av tio exportkronor är tjänster

Almegas nya rapport ”Den underskattade internationella handeln med tjänster” visar att internationell handel inte längre är synonymt med varor – sex av tio exportkronor består av tjänster. I rapporten granskas för första gången på djupet det narrativ som satts av politiken och näringslivet.

Vi står inför ett paradigmskifte inom handeln. Tjänsteföretag förtjänar en mer central roll på den handelspolitiska agendan. Detta kommer vi på Almega att arbeta för

Fredrik Segerfeldt

Näringspolitisk expert

Stockholm

Läs mer

– Vi har haft indikationer på att tjänster alltmer tagit över handeln. Men det här är första gången som vi samlat all statistik från databaser inom SCB, WTO, OECD och Världsbanken och komprimerat det till en oomtvistlig och konkret slutprodukt.

Enligt rapporten har den svenska utrikeshandeln med tjänster trefaldigats sedan 1975. Bara under 2000-talet har den ökat med 50 procent. Snabbast växande är branscherna ”övriga affärstjänster”, där yrken som management- och teknikkonsulter och arkitekter ingår.

– Allt handlar om var konsumenten befinner sig samt vad det är som rör sig över gränsen. En arkitektritning som skapas i Sverige och därefter skickas digitalt till ett annat land är export, säger Fredrik Segerfeldt.

Digitalisering har avmaterialiserat konsumtionen

Informations- och kommunikationsteknik dominerar numera utrikeshandeln med tjänster och digitaliseringen spelar en vital roll i avmaterialiseringen av konsumtionen.

– Film och musik har gått från att vara fysiska produkter i form av DVD- och CD-skivor över till att bli digitala tjänster via streaming. Även reklamen som visas när man tittar på YouTube-klipp kan vara export om reklamfilmen visas från ett annat land. Så fort en tjänst korsar landsgränser är det tjänstehandel, säger Fredrik Segerfeldt.

Rapporten visar att tjänsterna står för merparten av svensk utrikeshandel, som i sin tur växer och är dynamisk. Detta måste uppmärksammas och belysas, menar Fredrik Segerfeldt.

– Vi står inför ett paradigmskifte inom handeln. Tjänsteföretag förtjänar en mer central roll på den handelspolitiska agendan. Detta kommer vi på Almega att arbeta för, säger Fredrik Segerfeldt.