Hoppa till innehåll

Den underskattade internationella handeln med tjänster

Almegas nya rapport ”Den underskattade internationella handeln med tjänster” visar att internationell handel inte längre är synonymt med varor – sex av tio exportkronor består av tjänster. I rapporten granskas för första gången på djupet det narrativ som satts av politiken och näringslivet.

    Kapitel

Den internationella handeln med tjänster växer betydligt snabbare än varuhandeln. Enligt flera sätt att mäta är den redan större. Det är vår förhoppning att denna rapport ska bidra till att bilden av den internationella handeln uppdateras – och blir mer korrekt. För Sverige sticker ut som en tjänstetung handlarnation.

”Generellt saknas det kunskap om tjänsternas betydelse i det internationella utbytet”

Fredrik Segerfeldt, rapportförfattare, näringspolitisk expert Almega