Hoppa till innehåll

Närings­livets mest kritiske vän

Stiftelsen Allbright startades med en nyfikenhet och naivitet som kom att förändra svenskt näringsliv. ”Förr ringde vd:ar och skällde, nu ringer de för att be om hjälp för att bli bättre”, säger vd Amanda Lundeteg.

För drygt tio år sedan började en finansman och ett rekryteringsproffs att diskutera den märkliga avsaknaden av kvinnor på lednings- och styrelsenivå i svenskt näringsliv.

– Som rekryterare såg Michaëla Berglund hur glastaket satte stopp för många kompetenta kvinnor och finansmannen Sven Hagströmer – Nicke Nyfiken personifierad – ville genast undersöka varför, säger Amanda Lundeteg, vd för stiftelsen Allbright, som startades för att ge svar om läget i näringsliv.

Ett decennium senare konstaterar hon att det fanns ett visst mått av naivitet i början:

– Man tänkte att frågan kunde lösas på ett år, men det här tar tid. Det handlar om djupt invanda beteenden. Det gäller också att inte fastna vid frågan om kön, därför talar vi i dag om mångfald. Att exempelvis en tredjedel av Sveriges befolkning på något sätt har utländsk bakgrund, samtidigt som 9 av 10 chefer är män med svensk bakgrund, innebär jätteförluster i potential.

Konkret förändring

Sedan Allbright började publicera sina rapporter har konkret förändring skett. När den första listan släpptes hade andelen kvinnor i ledningarna legat stilla på 14 procent under åtta års tid. I dag är andelen 27 procent.

– Det lönar sig att rikta strålkastarljuset på problem. När vi skapar debatt börjar det röra på sig, säger Amanda Lundeteg.

Allbrights verksamhet står i dag på två ben: opinionsbildning samt utbildning och rådgivning. Näringslivet har mognat och fler tar till sig den överväldigande forskning som visar att mångfald inte bara är en rättvisefråga, utan även handlar om lönsamhet.

– Allt fler ser mångfald som en tillväxtstrategi. Vi har gått från att vd:ar ringde och skällde på mig när de stod med på våra listor, till att de i dag ber om vår hjälp, med allt från kartläggning till att sätta mål för förändring.

Mindre känsla, mer fakta

Att Allbright är en icke vinstdriven, syftesdriven stiftelse är en klar fördel, menar Amanda Lundeteg. Det gör att vad som faktiskt driver förändring står i centrum, och det är inte alltid det rimmar med företagens önskemål.

– Vi är näringslivets mest kritiska vän, som eldar på för att vi vill att bolagen ska gå framåt, i en positiv riktning.

Amanda Lundeteg menar att bolag som har dålig representation i dag skulle tjäna på att våga vara mer transparenta. Signalera en vilja till förändring, som ger konkurrenskraft.

– Vi uppmanar bolag att mäta både representationen och förekomsten av diskriminering när det gäller exempelvis etnicitet, kön och ålder. Det kan man göra med hjälp av metoden jämlikhetsdata. Känslan kanske säger att bolaget är jämlikt med god representation, men vad visar siffrorna?