Almega Tjänste­företagen

Almega Tjänste­företagen har 2 500 tjänsteproducerande medlems­företag, vilka tillsammans har cirka 83 000 helårsanställda.

För närvarande finns ett 30-tal branscher representerade, bland annat friskolor, revisions- och konsult­företag, resebyråer och researrangörer, call-/contactcenter, marknads­undersöknings­företag, företag inom gym och friskvård, turism- och nöjes­företag, travtränare och ridskolor, fastighetsförmedlare, bingo­företag, bowlingsanläggningar, distributions­företag och uthyrnings­företag med flera.

Almega Tjänste­företagens styrelse

Vid årsmötet 31 augusti 2017 som hölls på Kungliga Myntkabinettet i Stockholm, omvaldes Johan Göterfelt som ordförande och Anna-Lena Bohm som vice ordförande.  För styrelsens sammansättning se nedan:

Johan Göterfelt, ordförande, AcadeMedia AB
Anna-Lena Bohm, vice ordförande, UniGuide AB
Agneta Stranberg, Ernst & Young AB
Annica Bjurfors, Lantbrukarnas Ekonomi AB
Dan Brännström, FAR
Hans Skarplöth, ATG
Jan Larsén, Strömma Turism och Sjöfart AB
Joakim Ollén, Kunskapsporten Kristinehamn AB
Johnny Nilsen, Ving Sverige AB
Marita Andersson, Inspira Förskolor & Skolor
Stefan Koskinen, Almega Tjänste­företagen
Yvonne Pernodd, TNS Sifo AB

Läs Almega Tjänste­företagens stadgar (uppdaterad 2013-09-09)

Vid årsmötet presenterade Almegas VD Anna-Karin Hatt Almegas strategi 2020 och inledde med att visa filmen Omvärldsfaktorer – se filmen här: