Almega Tjänste­företagen

Almega Tjänste­företagen har 2 600 tjänsteproducerande medlems­företag, vilka tillsammans har cirka 93 000 helårsanställda.

 

Aftonbladet får svar på tal – friskolorna en del av lösningen!

 

I en ledare i Aftonbladet skriver Ingvar Persson att skolbarn inte ska vara bankomater. Det är alldeles självklart och att slå in öppna dörrar. Men vi måste prata om skolans verkliga problem! 16 000 skolbarn lämnar varje år högstadiet utan att vara behöriga till gymnasiet. Här kan friskolornas vara en del av lösningen. Nedan kan du läsa Almegas replik på ledaren i Aftonbladet.

Ingvar Persson ger understöd till Socialdemokraterna när det gäller vinstförbud för friskolor och förslag om sänkt skolpeng. Detta med anledning av Almegas rapport om att minst 86 000 friskoleelever i grundskolan riskerar stå utan skola om dessa förslag blir verklighet.

Svensk skola står inför ett antal svåra utmaningar, med för låga resultat, för svagt kunskapsfokus samt brist på både lärare och ordning. Drygt 16 000 elever klarar inte grundskolan med tillräckliga betyg för att komma in på gymnasiet. Nästan vart sjätte barn hade alltså inte lärt sig tillräckligt mycket under de nio år hen gått i skolan. Det är ett allvarligt problem.

Det är oklokt att tro att dessa utmaningar skulle lösas genom att friskole­branschen raderas ut. Snarare än att vara en del av problemet är friskolorna en del av lösningen, inte bara genom att vara ett alternativ för den elev och de föräldrar som är missnöjda med den kommunala skolan, utan också genom att sätta kunskapen i centrum och fokusera på ordning och reda.

Friskolornas överskott är nödvändiga för att kunna behålla stabilitet i verksamheten, för att ha en buffert för oförutsedda händelser och för att kunna investera i utveckling av skolan. Det är därför kommunallagen kräver att även kommuner uppvisar överskott och Skolinspektionen kan stänga ner friskolor som inte har ordning och reda i sin ekonomi.

Ingvar Persson nämner flera gånger ordet ”koncerner”. Debatten har under lång tid präglats av en bild av en bransch som bara består av några få jättestora företag. Det är inte sant. De tre stora koncernerna har tillsammans inte mer än en tredjedel av marknaden för de fristående grundskolorna. Två av tre elever i fristående grundskolor går alltså hos någon av de andra hundratals huvudmännen.

Beslutet om vinstförbud för friskolor innebär att över en miljon människors egenmakt begränsas, eftersom rätten att välja skola förs över från dem till byråkrater och politiker: utan friskolor, inget fritt skolval.

Thomas Erséus
VD Almega

Stefan Koskinen
Förbundsdirektör Almega Tjänste­företagen

Andreas Åström
Näringspolitisk chef Almega

 

Friskolor: Barnen ska inte vara någons bankomat (aftonbladet.se)

Ordförande och vice ordförande i Almega Tjänste­företagen

Yvonne Pernodd, Kantar Sifo, är ordförande i Almega Tjänste­företagen och Dan Brännström vice ordförande sedan årsmötet 2019.

FRIVILLIG GRUPPFÖRSÄKRING

Almega har tillsammans med Skandia tagit fram en frivillig gruppförsäkring som du som medlem i något av Almegas förbund kan erbjuda dina medarbetare.

Läs mer om försäkringen