Almega Tjänste­företagen

Almega Tjänste­företagen har 2 600 tjänsteproducerande medlems­företag, vilka tillsammans har cirka 93 000 helårsanställda.

Ordförande och vice ordförande i Almega Tjänste­företagen

Yvonne Pernodd, Kantar Sifo, är ordförande i Almega Tjänste­företagen och Dan Brännström vice ordförande sedan årsmötet 2019.

FRIVILLIG GRUPPFÖRSÄKRING

Almega har tillsammans med Skandia tagit fram en frivillig gruppförsäkring som du som medlem i något av Almegas förbund kan erbjuda dina medarbetare.

Läs mer om försäkringen