Almega Tjänste­företagen

Almega Tjänste­företagen har 2 600 tjänsteproducerande medlems­företag, vilka tillsammans har cirka 93 000 helårsanställda.

Ny styrelse i Almega Tjänste­företagen 2022

Yvonne Pernodd (höger), First Reserve, är ordförande i Almega Tjänste­företagen och Dan Brännström (vänster) vice ordförande sedan årsmötet 2019. I mitten ser vi Jari Virtanen och Carin Kindbom, som är nyvalda ledamöter.

FRIVILLIG GRUPPFÖRSÄKRING

Almega har tillsammans med Skandia tagit fram en frivillig gruppförsäkring som du som medlem i något av Almegas förbund kan erbjuda dina medarbetare.

Läs mer om försäkringen

 

MEDLEMSLOGOTYP

Du som är medlem i Almega Tjänste­företagen kan få en medlemslogotyp att visa upp på din hemsida och sociala medier.

Ladda ned logotypen här