Hoppa till innehåll

Workation – vad behöver arbetsgivare tänka på?

Många medarbetare ser möjligheten att arbeta på distans från utlandet under kortare period. Det kan tillfälligt vara en bra lösning, men det är viktigt att undersöka detta ordentligt så inte oförutsedda kostnader och tvister uppkommer. Vår arbetsrättsjurist Mia Fransson tydliggör vad du som arbetsgivare behöver tänka på när medarbetarna vill bege sig ut på en så kallad workation.

Att under en kortare period arbeta på distans från utlandet är ett av de ämnen som vi får många frågor om av våra medlemmar.  Det här är svaren på de vanligaste frågorna.

Det är inte enkelt att erbjuda medarbetare möjligheten att arbeta på distans från utlandet under en kortare period men visst går det?

– Ja, naturligtvis.  Men det finns en hel del saker att ha koll på för dig som arbetsgivare. Bland annat finns det en mängd regler, lagar och förmåner som inte per automatik fortsätter att gälla på samma sätt som vid arbete i Sverige. Det kan också finnas lagar och regler i arbetslandet som måste följas av arbetsgivaren och medarbetaren. Därtill kan det finnas regler i det andra landet som ser verksamheten som ett fast driftsställe.

Vad innebär fast driftsställe?

– Det innebär att det kan medföra skyldighet att betala skatt i det landet och kanske registrera en filial. Innan ni godkänner arbete på distans i ett annat land, ta hjälp av en revisionsfirma eller advokatbyrå som vet vad som gäller i just detta land och i den aktuella situationen. Det kan räcka med att en anställd i ledningsgruppen arbetar på distans från ett land för att uppfylla krav på etablering. Via vårt nätverk lux Laboris finns en lathund för vad som gäller i vissa länder.

Vad behöver du då göra ur ett arbetsrättsligt perspektiv?

– Först och främst behöver du som arbetsgivare upprätta ett tilläggsavtal till anställningsavtalet. Det finns många frågor som behöver regleras i ett sådant avtal. Det kan exempelvis handla om hur länge medarbetaren får vara borta, om arbetet utomlands kan avbrytas i förtid, när arbetstagaren ska finnas tillgänglig för arbete och enligt vilken tidszon, vilka kollektivavtalade försäkringar som gäller och vilka tilläggsförsäkringar som kan behöva tecknas.

Gäller kollektivavtalet om du har en medarbetare som temporärt arbetar utanför Sveriges gränser?

– Nej, då är huvudregeln att det inte gäller, men kontrollera för säkerhets skull vad som står i just ditt kollektivavtal. Vill ni att hela eller delar av kollektivavtalet ska gälla under distansarbetet ska detta anges i ett separat avtal eller utlandsreglemente. Under förutsättning att arbetet utomlands sker tillfälligtvis kommer svensk lag i regel fortsättningsvis gälla. Det kan däremot finnas tvingande regler i det land medarbetaren ska arbeta som du som svensk arbetsgivare behöver följa.

Regelverket verkar inte vara anpassat efter dagens mer flexibla arbetsliv. Vad gör ni på Almega för att förändra detta?

– Vi ser att detta är en viktig fråga för våra medlemmar och för arbetslivet i stort. Vi på Almega bevakar praxis och arbetar aktivt, i samråd med medlemsföretag och andra arbetsgivarorganisationer, för att få till regeländringar som gör det enklare för medarbetarna att ta med sig datorn på utlandsresan. Som medlem i Almega kan du få råd gällande workation och vi förmedlar även kontakt med jurister i andra länder via det globala nätverket Ius Laboris. De kan hjälpa bolaget med vad som gäller i andra länder avseende arbetsrätt, skatt och även anmälningsplikt.

Detta behöver du också ha koll på gällande workation

  • Krävs arbetstillstånd?
    Krävs arbetstillstånd eller anmälan till myndighet i det land medarbetaren arbetar? Ta alltid kontakt med myndigheter i det aktuella landet.
  • Ta kontakt med Försäkringskassan
    Medarbetaren kan under vissa förutsättningar fortsätta tillhöra svensk socialförsäkring vid distansarbete utomlands. För att vara säker på detta behöver medarbetaren ansöka om ett intyg från Försäkringskassan, det så kallade A1-intyget (om arbetet sker inom EU/EES).  Läs mer under frågor och svar på Försäkringskassans och Skatteverkets hemsida.
  • kra medarbetarens sjukvårdskostnader och teckna försäkringar
    Vilka försäkringar finns och vilka eventuella tilläggsförsäkringar måste tecknas innan avresan? Ta hjälp av våra försäkringsexperter på Avtalat.se för att få koll på försäkringar och sjukvårdskostnader. Här kan du läsa mer.

Vill du ha mer råd och stöd?

Exklusivt för medlemmar

Ta hjälp av Sveriges bästa arbetsrättsjurister för att få råd och stöd kring arbete i utlandet. Ring oss, eller logga in i vår digitala kunskapsbank Arbetsgivarguiden och läs mer om workation och arbete utomlands.