Hoppa till innehåll

– Det är bra att regeringen vill kompensera företag och hushåll för de höga elpriserna. Även satsningarna på utbildning och omställning, investeringar i ny infrastruktur och bredbandsutbyggnad är bra eftersom de ökar Sveriges konkurrenskraft på lång sikt, säger Fredrik Östbom, näringspolitisk chef på Almega.

Dessvärre visar Almegas genomgång av budgeten att den utöver dessa punkter är tunnsådd på konkreta förslag för att främja arbete och företagande.

– Det är oroväckande att regeringen inte presenterar några långsiktiga strukturreformer för att stärka Sverige. Företagsfrämjande åtgärder är särskilt viktiga när vi nu går in i en lågkonjunktur, säger Fredrik Östbom.

Han saknar också konkreta förslag som syftar till att stärka arbetslinjen.

– Det ska alltid löna sig att arbeta. Här går regeringen snarare i motsatt riktning genom att bibehålla a-kassan på dagens högre nivå, säger Fredrik Östbom.

Almega har inte heller hittat några förslag som gör det enklare och mindre kostsamt att anställa, exempelvis i form av sänkta arbetsgivaravgifter. I stället höjs arbetsgivaravgifterna något genom att den tillfälliga sänkningen av arbetsgivaravgifterna för ungdomar inte förlängs när den löper ut den 31 mars nästa år.

– Alla åtgärder som minskar kostnaderna för att anställa skulle få stor betydelse för tjänstesektorn och Sverige. Det är tjänsteföretagen som skapar majoriteten av alla nya jobb och som kan motverka en ökande arbetslöshet, säger Fredrik Östbom:

– Om det ska finnas utrymme för ytterligare reformer under resten av mandatperioden, behöver förutsättningarna för tillväxt och nya jobb stärkas. Vi behöver se en effektivare kompetensförsörjning, sänkt skatt på jobb och företagande och en fortsatt reformering av Arbetsförmedlingen, säger Fredrik Östbom.