Hoppa till innehåll

Fem år efter #metoo – vad har vi lärt oss?

Den 15 oktober 2017 startade #metoo-rörelsen. Vad har hänt under dessa fem år och vad har vi lärt oss? Vår arbetsrättsjurist Mia Fransson stöttar många medlemsföretag i dessa frågor och ger en klarhet i frågan.

Har det skett någon förändring på arbetsplatserna under dessa fem år?

– Den främsta förändringen medlemsföretagen upplever är att det numera är lättare att prata om och arbeta med frågorna om sexuella trakasserier. Det beror nog på att människor över lag vet vad sexuella trakasserier kan vara och att det inte är accepterat.

Vad har vi lärt oss?

– Det enkla svaret är att jobba förebyggande med attityder och beteende i chefsgrupper och team. Det ger resultat och ökad förståelse för vad sexuella trakasserier är. Det blir lättare att prata om svåra frågor innan de sker i gruppen och viktigt att förstå vilka riskfaktorer som kan leda till oönskade beteenden. Riskfaktorerna är lite olika beroende på bransch och arbetsplats men det vanligaste är alkoholintag, otydlighet och resor i tjänsten med övernattning.

– En viktig del av det förebyggande arbetet är att förvissa sig om att alla anställda känner till vad som gäller. Det görs bäst genom att ha en tydlig policy som också kommuniceras.

Många har återgått till sina fysiska arbetsplatser efter pandemin – har det haft någon effekt på antalet anmälningar av sexuella trakasserier?

– Frågorna som kommer in från arbetsgivare kring just sexuella trakasserier har inte ökat sedan återgången. Däremot har vi sedan pandemin sett en övergång från det fysiska rummet till det digitala. När en person tar någon form av kontakt – via sms, chattmeddelanden, kommentarer på bilder i sociala medier – som är av sexuell natur, anspelar på kroppen eller ger ovälkomna komplimanger och inbjudningar så kan det förklaras bort som ett skämt eller ett misstag och man bagatelliserar det. Men det är sexuella trakasserier och det är viktigt att komma ihåg att samma regler som gäller i det fysiska rummet också gäller i det digitala.

Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Förutom kommentarer och ord kan det vara att någon till exempel tafsar eller kastar närgångna blickar. Det kan också handla om ovälkomna komplimanger, inbjudningar och anspelningar

Vad kan arbetsgivare göra för att förhindra och/eller motverka sexuella trakasserier?

– Arbetsgivaren är skyldig att arbeta förebyggande. I stora drag handlar det om att upprätta riktlinjer där det tydligt framgår att sexuella trakasserier inte accepteras och ha rutiner för hur de ska hanteras om de ändå skulle inträffar. Alla arbetsgivare ska ha riktlinjer om sexuella trakasserier. Det gäller även om arbetsgivaren gjort en undersökning som visar att det inte verkar finns något behov.

– Det ska också finnas rutiner för var en person ska vända sig om den upplever sig sexuellt trakasserad. Det vanliga är att prata med en chef eller med chefens chef eller HR. Om du som chef får höra att någon upplever sig kränkt, oavsett om det är ett rykte eller att någon berättar det för dig, är du skyldig att utreda om det stämmer. Utredningsarbetet måste starta snabbt och sker under skadeståndsansvar enligt diskrimineringslagen. Det finns bra checklistor på hur det arbetet ska gå till på Almegas arbetsgivarguide under sexuella trakasserier.  Du kan även läsa vidare på Prevents hemsida med mer information, checklistor m.m. 

Vill du bli bättre på att hantera sexuella trakasserier?

  • Ta stöd av innehållet i vår digitala kunskapsbank Arbetsgivarguiden
    I Arbetsgivarguiden kan du som medlem logga in och hitta innehåll som hjälper dig i arbetet med att förebygga och hantera sexuella trakasserier. Här hittar du bland annat grundläggande information, förslag på policy och en checklista.
    Arbetsgivarguiden
  • Använd Prevents verktyg för att förebygga sexuella trakasserier
    På Prevents hemsida finns verktyg som ger en bra grund för arbetet med att minska risken för sexuella trakasserier. En checklista som hjälper dig som chef och skyddsombud att se till att rutiner och riktlinjer är på plats. Och en enkät för att undersöka de anställdas upplevelser.
    Prevents verktyg