Hoppa till innehåll

Den 17 juli 2022 öppnar Konkurrensverket en extern rapporteringskanal där visselblåsare kan slå larm om missförhållanden som man får kännedom om i ett arbetsrelaterat sammanhang.

För att kunna rapportera enligt visselblåsarlagen ska vissa förutsättningar vara uppfyllda:

  • Man ska ha fått information om missförhållandet genom sitt nuvarande eller tidigare arbete, till exempel som arbetstagare, praktikant eller konsult.
  • Man måste ha rimliga skäl att tro att uppgifterna som lämnas är sanna, det räcker till exempel inte med ett rykte.
  • Man får som visselblåsare inte rapportera om uppgifter som omfattas av kvalificerad sekretess, utgör säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller rör nationell säkerhet.

”Visselblåsarlagen” (det vill säga lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden) innebär att alla arbetsgivare med minst 50 anställda är skyldiga att inrätta interna rapporteringskanaler för visselblåsning. Lagen ger ett skydd mot repressalier och ger den som rapporterar ansvarsfrihet vid åsidosättande av tystnadsplikt. Det är inte tillåtet för företaget, organisationen eller myndigheten som blir anmäld genom visselblåsarfunktionen att försöka ta reda på vem som har rapporterat.

Mer information hittar du på Konkurrensverkets webbplats.