Hoppa till innehåll

För unga jurister är goda arbetsvillkor viktigare än bonus

Hur kan jurist- och advokatbyråer locka – och behålla – unga juristtalanger? Som ställer helt andra krav på arbetslivet än tidigare generationer, med fokus på mer mjuka värden som goda arbetsvillkor snarare än befordran och bonus. Ett kollektivavtal kan hjälpa.

Framtidens jurister vill ha ett stimulerande och intressant jobb som rimmar med övriga värderingar och prioriteringar i livet. Detta visar bland annat Norstedts rapport ”Framtidens jurist” med 3 500 respondenter.

När juristerna rankade vilka faktorer som var de viktigaste för dem i arbetslivet hamnade ett motiverande bonussystem lägst, valt av endast två procent, och endast tre procent valde möjligheter till delägarskap. Såväl inspiration från intressanta kunder och case som ”work-life balance” prioriterades däremot av hela 55 procent.

För jurister mellan 23 och 49 r är work-life balance särskilt viktigt. 66 procent mellan 23 och 29 år skattar work-life balance som något av det viktigaste i arbetslivet. För 30–49-åringar är det 64 procent. I gruppen 50+ är motsvarande siffra 35 procent – en avsevärd skillnad.

”Unga människor tycker det är viktigare med jämställdhet och en bra arbetsmiljö.”

– Värderingarna har skiftat lite mellan generationerna. Unga människor tycker det är viktigare med jämställdhet och en bra arbetsmiljö. Det är inte alltid en hög titel, bonus eller delägarskap som är det viktigaste längre. Utan även andra delar som hur man har det på jobbet, och om man hinner med sin familj och sina fritidsintressen, säger Ulrika Husmark, professionsanalytiker på Akavia.

Hela 85 procent av juristerna anser också att arbetsgivare måste hitta nya sätt att motivera sina anställda för att behålla dem. Det gäller att tänka i nya banor, annars finns en risk att det blir svårt att rekrytera och behålla nästa generation av medarbetare. Här kan ett kollektivavtal underlätta.

”Ett kollektivavtal är något man kan använda som en pitch när man ska anställa.”

– Eftersom trygghet i arbetslivet är viktigt för många unga så är ett kollektivavtal något som man kan använda som en pitch när man ska anställa. Det kan till och med bli en positiv snackis på stan bland unga jurister, säger Ulrika Husmark.

Dagens unga jurister ställer också högre krav på faktorer som jämställdhet och mångfald. Fler kvinnor än män anser dessutom att arbetet kräver så mycket att det övriga livet påverkas negativt. Samtidigt är majoriteten av nyexaminerade jurister kvinnor.

– Många byråer vill också jobba aktivt med jämställdhetsfrågor och då ger kollektivavtalet en skjuts. Vill man fylla ut föräldralön till exempel, så finns det redan med i avtalet. Någon annan har redan gjort jobbet att fundera ut vad som är ett smart sätt att lägga upp det på.

Ett helt nytt kollektivavtal, Juristavtalet, tecknades strax innan årsskiftet mellan Akavia och Almega Tjänsteföretagen. Det är skräddarsytt för jurist- och advokatbyråer, med stora möjligheter till anpassning och individualisering.

”Många byråer har trott att ett kollektivavtal gör det sämre för de anställda, men det är en missuppfattning.”

– Många byråer har trott att ett kollektivavtal gör det sämre för de anställda, att man inte kan ha samma höga bonusar eller liknande, men det är en missuppfattning. Kollektivavtalet är en lägstanivå, sedan är det upp till arbetsplatsen att sätta andra bättre villkor för de anställda om man vill.

Dessutom, poängterar Ulrika Husmark, får man en bra tjänstepensionslösning på köpet med kollektivavtal.

– Fler och fler unga hör talas om att man ska se om sin pension redan när man börjar plugga, och de flesta vet nog att tjänstepension är något positivt. Så det kan definitivt användas som ett argument i en rekryteringsprocess.