Hoppa till innehåll
Viktigt att ha koll på företrädesrätten vid nyanställning.

Få koll på företrädesrätten vid ny­anställning

Dags att rekrytera? Då är det klokt att skaffa koll på företrädesrättsreglerna. Almegas expert förklarar varför det kan bli dyrt att slarva med formaliteterna och tipsar om hur det blir enkelt att göra rätt.

Det både bromsas och gasas bland Almegas medlemsföretag, det visar frågorna som kommer in till jouren där bland annat arbetsrättsjurist Gabriella Forssell hjälper till att ge svar:

– Uppsägningarna i spåren av pandemin fortsätter, men det finns också arbetsgivare som har börjat nyanställa igen och då är det viktigt att ha koll på företrädesrätten till återanställning. Att göra fel kan bli kostsamt, företag kan dömas till att betala höga skadestånd.

Rätt till jobberbjudande

Företrädesrätten till återanställning finns reglerad i lagen om anställningsskydd (LAS). Den gäller medarbetare, som vid uppsägning på grund av arbetsbrist har varit anställd sammanlagt mer än tolv månader under de tre senaste åren hos samma arbetsgivare eller har haft en tidsbegränsad anställning under motsvarande period.

Personen måste också ha gjort anspråk på företrädesrätt, det vill säga anmält att hen vill ha annat ledigt arbete när det dyker upp. Om en arbetsgivare vill anställa inom samma verksamhet som medarbetaren med företrädesrätt har varit anställd, måste den personen erbjudas jobbet först.

– Nyanställningen behöver inte handla om samma tjänst, det räcker med att det är samma företag, kollektivavtalsområde och arbetsplats för att företrädesrätten ska gälla, säger Gabriella Forssell.

Om flera arbetstagare har återanställningsrätt och konkurrerar om en ledig tjänst, gäller turordning.

En rätt som kan förhandlas

Betyder det att alla med företrädesrätt har rätt till alla tjänster, oavsett kvalifikationer? Nej, men att det är upp till arbetsgivaren att visa att den med företrädesrätt inte klarar av den utlysta tjänsten ens efter upplärningstid. Om det till exempel krävs en universitetsutbildning för att klara jobbet uppstår det oftast inga problem, men annat kan göra gränsdragningarna svårare.

– Även om du som arbetsgivare vet att den före detta anställda med företrädesrätt inte passar i rollen som exempelvis receptionist, där det krävs en förmåga att kunna hålla många bollar i luften och ge service, är det svårt att använda det som argument för att någon inte skulle klara av jobbet. Många arbetsgivare förhandlar därför bort företrädesrätten redan vid uppsägningen, säger Gabriella Forssell.

Företrädesrätten upphör om medarbetaren uppnår pensionsålder (68 år) eller får ett nytt arbete hos arbetsgivaren, men löper vidare hela perioden även om den före detta anställda får arbete hos en annan arbetsgivare.

Vad många missar

Företrädesrätten för den som haft en fast anställning gäller under uppsägningstiden och nio månader framåt. För den som haft en visstidsanställning gäller den från att skriftligt besked att anställningen upphör lämnats en månad före uppsägningen och nio månader efter att anställningen upphört.

– Många missar hur viktigt det är att ge ett skriftligt besked om att anställningen upphör och att det även gäller när en tidsbegränsad anställning löper ut, samt att informera om företrädesrätten, även till den som till exempel har en tidsbegränsad anställning i form av ett föräldravikariat. Många känner inte heller till att även korta återanställningar, till exempel en vecka vid en arbetstopp under sportlovet, påbörjar en ny niomånadersperiod med företrädesrätt.

Få hjälp att göra rätt

För den som vill få hjälp att göra rätt tipsar Gabriella Forssell om Arbetsgivarguiden – Almegas digitala kunskapsbank som hjälper dig som medlem att navigera i den djungel av avtal, lagar och praxis som gäller på den svenska arbetsmarknaden.

–  I Arbetsgivarguiden finns mallar för hur du ger skriftligt besked om uppsägning och hur du lämnar information om företrädesrätten.