Hoppa till innehåll

Vab och vobb – de vanligaste frågorna för dig som arbetsgivare

Vintern är här och vi är inne i en period där många drabbas av förkylningar, influensa, men också en hög smitta av covid. Många barn är sjuka vilket innebär att föräldrar behöver ansöka om vab. Vår arbetsrättsjurist Mia Fransson svarar på de vanligaste frågorna kring vab och vobb.

Finns det någon gräns för hur många dagar en medarbetare kan erhålla vab och vad gäller?

– Ja, föräldrar/vårdnadshavare kan vara frånvarande för tillfällig vård av barn (vab) högst 120 dagar per barn och år. Huvudtanken är vård av sjukt barn, men vab omfattar även t ex förebyggande läkarbesök. Huvudregeln är att om det utgår ersättning för tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan så har medarbetaren rätt till ledigheten.

Min medarbetare vabbar ofta och arbetet blir delvis lidande. Hur kan som arbetsgivare agera och stötta?

– Som arbetsgivare och chef har du en skyldighet att se till att din medarbetare kan förena förvärvsarbete och föräldraskap. Ha en kontinuerlig dialog med din medarbetare, visa förståelse och var lyhörd för om arbetsuppgifter behöver omfördelas eller prioriteras om.

Får vi som arbetsgivare kräva läkarintyg som styrker att barnet är sjuk?

– Nej, det är Försäkringskassan som begär in den typen av intyg. Den åttonde kalenderdagen i barnets vårdperiod behöver föräldern lämna ett intyg från sjuksköterska eller läkare till Försäkringskassan. Arbetsgivaren kan dock begära att få se beslut om att ersättning för vab utgått.

Kan medarbetaren själv välja att vab endast utgår för en eller två timmar under en arbetsdag?

– Ja, det är medarbetaren som ansöker om vab och det kan tas ut per timme. Det krävs dock förstås att medarbetaren avstår från arbete den tid som ansökan om vab görs.

En del anställda vill vobba är det möjligt?

– Nej, det finns egentligen inget som heter så. Det man syftar på här är att medarbetaren vårdar sitt sjuka barn och samtidigt varvar det med arbete. I de här situationerna är det lön som utgår och inte ersättning från Försäkringskassan, eftersom medarbetaren inte avstår arbete. Att vobba är dock ingenting som du som arbetsgivaren ska förvänta dig och det kan sända ut fel signaler till medarbetarna, om att denne förväntas arbeta även om de vårdar sitt sjuka barn.

Enligt diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen är arbetsgivare skyldig att möjliggöra så att medarbetaren kan förena förvärvsarbete med sitt föräldraskap. Om medarbetaren vobbar är det viktigast att arbetsgivaren och medarbetaren har en dialog om detta och hur situationen ska lösas på bästa sätt.

Vill du ha mer råd och stöd?

Exklusivt för medlemmar

Ta hjälp av Sveriges bästa arbetsrättsjurister. Ring oss, eller logga in i vår kunskapsbank Arbetsgivarguiden och läs med om vab/vård av barn .

Ibland hamnar man som arbetsgivare i situationer som kräver akut hjälp och råd. Som medlem i Almega är du alltid välkommen att ringa jouren med dina frågor. I jouren arbetar många av Sveriges bästa arbetsrättsjurister, avtalsexperter och förhandlare.