Sexuella trakasserier på arbetsplatsen – förebyggande arbete ger resultat

Det har gått fyra år sedan Metoo-uppropen startade och spreds världen över. I Sverige synliggjordes berättelser om diskriminering och sexuella trakasserier i många branscher och delar av samhället. Vår arbetsrättsjurist Mia Fransson, som stöttar många medlemsföretag i dessa frågor, upplever att problemen till viss del kvarstår, men att det har skett en förflyttning av diskussionen från individnivå till strukturnivå.

Arbetar arbetsgivare med frågan på ett annat sätt idag jämfört med innan Metoo?

– Ja, det har skett en förflyttning från individnivå till strukturnivå, vilket är en mycket positiv utveckling. Att lyfta den här typen av diskussion som individ är utmanande på många sätt och det är långt ifrån alla som vågar att göra detta. Att arbeta mot sexuella trakasserier på arbetsplatsen behöver vara en ledningsfråga, där man proaktivt och övergripande arbetar med samt synliggör utmaningar och åtgärder. Konkreta förändringar som vi har uppmärksammat bland arbetsgivare är uppdaterade rutiner och riktlinjer, tydligare information om nolltolerans, årliga medarbetarundersökningar och genomgångar på arbetsplatsträffar.

Ser vi något skifte nu när vi allt mer befinner oss i en digital miljö?

– Tyvärr förekommer oacceptabla beteenden även i den digitala miljön. Däremot vet jag att forskare med hjälp av artificiell intelligens undersökte människors twittrande cirka ett halvår efter det första metoo-inlägget och där fann att antalet inlägg med tydligt könskodat språk blivit färre.

Vad har arbetsgivaren för roll i detta arbete?

– Arbetsgivaren har ett ansvar att förebygga sexuella trakasserier genom att aktivt arbeta med frågan i verksamheten. Därtill har arbetsgivaren ett ansvar att utreda påstådda sexuella trakasserier som sker mellan medarbetare.

Mia, har du några tips för hur arbetsgivare kan arbeta för att motverka sexuella trakasserier?

– Det förebyggande arbetet och kommunikationen kring detta är a och o. Utbilda chefer och ledare, kartlägg riskfaktorer, informera anställda om hur ni som arbetsgivare arbetar med frågan samt vart medarbetarna kan vända sig om de upplever att de har blivit trakasserade.

Vill du ha mer råd och stöd?

Exklusivt för medlemmar

Ta hjälp av Sveriges bästa arbetsrättsjurister. Ring oss, eller logga in i vår kunskapsbank Arbetsgivarguiden och läs med om sexuella trakasserier.

Ibland hamnar man som arbetsgivare i situationer som kräver akut hjälp och råd. Som medlem i Almega är du alltid välkommen att ringa jouren med dina frågor. I jouren arbetar många av Sveriges bästa arbetsrättsjurister, avtalsexperter och förhandlare.

Kontakta Almegas jour