Hoppa till innehåll

Sexuella trakasserier på arbetsplatsen – förebyggande arbete ger resultat

Det har gått över fyra år sedan Metoo-uppropen startade och spreds världen över. I Sverige synliggjordes berättelser om diskriminering och sexuella trakasserier i många branscher och delar av samhället. Vår arbetsrättsjurist Mia Fransson, som stöttar många medlemsföretag i dessa frågor, upplever att problemen till viss del kvarstår, men att det har skett en förflyttning av diskussionen från individ- till strukturnivå.

Arbetar arbetsgivare med frågan på ett annat sätt i dag jämfört med innan Metoo?

– Ja, det har skett en förflyttning från individ- till strukturnivå, vilket är en mycket positiv utveckling. Att lyfta den här typen av diskussion som individ är utmanande på många sätt och det är långt ifrån alla som vågar att göra detta. Att arbeta mot sexuella trakasserier på arbetsplatsen behöver vara en ledningsfråga, där man proaktivt och övergripande arbetar med samt synliggör utmaningar och åtgärder. Konkreta förändringar som vi har uppmärksammat bland arbetsgivare är uppdaterade rutiner och riktlinjer, tydligare information om nolltolerans, årliga medarbetarundersökningar och genomgångar på arbetsplatsträffar.

Ser vi något skifte nu när vi allt mer befinner oss i en digital miljö?

– Tyvärr förekommer oacceptabla beteenden även i den digitala miljön. Däremot vet jag att forskare med hjälp av artificiell intelligens undersökte människors twittrande cirka ett halvår efter det första Metoo-inlägget och där fann att antalet inlägg med tydligt könskodat språk blivit färre.

Vad har arbetsgivaren för roll i detta arbete?

– Arbetsgivaren har ett ansvar att förebygga sexuella trakasserier genom att aktivt arbeta med frågan i verksamheten. Därtill har arbetsgivaren ett ansvar att utreda påstådda sexuella trakasserier som sker mellan medarbetare.

Mia, har du några tips för hur arbetsgivare kan arbeta för att motverka sexuella trakasserier?

– Det förebyggande arbetet och kommunikationen kring detta är a och o. Utbilda chefer och ledare, kartlägg riskfaktorer, informera anställda om hur ni som arbetsgivare arbetar med frågan samt vart medarbetarna kan vända sig om de upplever att de har blivit trakasserade.

Vill du bli bättre på att hantera sexuella trakasserier?

 • Gå Almegas kurs Sexuella trakasserier på arbetsplatsen
  Hur ska sexuella trakasserier på arbetsplatsen hanteras och förebyggas? Det pratar vi om den 18 maj klockan 13–16 i en kurs som utgår från verkliga case och varvar praktik och teori, med vår arbetsmiljöexpert Maria Morberg och arbetsrättsjurist Mia Fransson.
  Läs mer och anmäl dig till kursen här
 • Ta stöd av innehållet i vår digitala kunskapsbank Arbetsgivarguiden
  I Arbetsgivarguiden kan du som medlem logga in och hitta innehåll som hjälper dig i arbetet med att förebygga och hantera sexuella trakasserier. Här hittar du bland annat grundläggande information, förslag på policy och en checklista.
  Arbetsgivarguidens stöd vid sexuella trakasserier 
 • Använd Prevents verktyg för att förebygga sexuella trakasserier
  På Prevents hemsida finns verktyg som ger en bra grund för arbetet med att minska risken för sexuella trakasserier. En checklista som hjälper dig som chef och skyddsombud att se till att rutiner och riktlinjer är på plats. Och en enkät för att undersöka de anställdas upplevelser.
  Här hittar du Prevents verktyg