Hoppa till innehåll

Jobba förebyggande mot trakasserier och kränkningar

Under hösten 2017 vittnade tusentals kvinnor om kränkande behandling och trakasserier i arbetslivet under det gemensamma namnet #metoo. Sexuella trakasserier och kränkande behandling är inget nytt och att motarbeta det måste ske på alla plan i samhället, inte bara på jobbet.

Vi på Almega har arbetat länge för att hjälpa arbetsgivare att förebygga och åtgärda sexuella trakasserier och annan kränkande behandling, både i kurser och utbildningar, men också via vår rådgivningsjour. Det senaste året har efterfrågan ökat ännu mer och vi har genomfört ett 30-tal kurser i ämnet arbetsmiljö och diskriminering. Under våra kurser arbetar vi igenom vad du som arbetsgivare bör göra för att ha alla rutiner och förutsättningar som krävs om någon på arbetsplatsen upplever kränkande behandling.

Vi hjälper dig som chef och arbetsgivare med det du måste känna till för att klara av att förebygga, åtgärda och utreda sexuella trakasserier och andra kränkningar. Sexuella trakasserier och kränkande särbehandling är en arbetsmiljöfråga och arbetsgivaren har alltid skyldighet att förebygga, ingripa och utreda om något händer en medarbetare på arbetsplatsen.

Mia Fransson, som är arbetsrättsjurist på Almega menar att många inte riktigt vet hur man definierar en kränkning eller sexuella trakasserier.

– Många av våra medlemmar beskriver hur svårt det är att sätta fingret på vad som är en dålig jargong och hur den påverkar medarbetarna. Även chefer tycker det är svårt att veta hur de ska agera för att föregå med gott exempel. Det visar hur viktigt det är att hela tiden prata om de här frågorna på arbetsplatsen. Vi på Almega kan bidra med både kunskap och verktyg för att underlätta den dialogen.

Mias tips för att jobba förebyggande mot trakasserier och kränkningar:

1. Identifiera och förebygg risksituationer. Det kan t ex handla om otydlighet och stress, eller alkohol på fester.

2. Skapa tydliga regler och rutiner för hur ni hanterar kränkande sexuella trakasserier och kränkande särbehandling när den uppstår.

3. Ta hjälp!

Skräddarsydda utbildningar

Frågor om kränkande behandling och diskriminering kan vara jobbiga att prata om i större grupp med människor utanför det egna företaget. Därför erbjuder vi företagsanpassade utbildningar. Vi går tillsammans igenom era önskemål och anpassar upplägg och innehåll efter era behov. Utbildningen syftar till att öka kompetensen att hantera frågor både när problem uppstår men också att arbeta förebyggande. Målet med utbildningen är att ge redskap för en trygg och öppen arbetsplats. Våra utbildare är experter inom olika områden – arbetsmiljö, arbetsrätt, psykologi och organisation. Om du är intresserad av att anordna en företagsanpassad utbildning kan du fylla i formuläret du hittar HÄR så kontaktar vi dig.