Hoppa till innehåll

Anledningen till Karlshamns kommuns planer är enligt kommunens företrädare att de vill kunna ta del av de statliga ersättningar som utgår för denna typ av tjänster. Nu rapporterar dock tidningen Arbetet att kommunen fått avslag på sin ansökan av Arbetsförmedlingen.

– Detta är givetvis mycket positivt. Det finns redan närmare ett tiotal fristående jobbförmedlare i Karlshamns kommun, och då är det direkt skadligt att med skattemedel i ryggen gå in och konkurrera med dessa, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef på Almega.

Arbetsförmedlingen är förtegen om anledningen till avslaget och menar att de bara gör en upphandlingsrättslig bedömning utifrån kraven i tjänsten när en kommun ansöker om att bli leverantör. Samtidigt menar Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, att en kommun som erbjuder arbetsförmedlingsverksamhet bryter mot lagen.

–  Kommunallagen är tydlig med vad en kommun får och inte får göra, och Karlshamns planer faller dessvärre under det senare. Mitt råd till kommunen är att lägga ned planerna och istället lägga energin på att skapa ett gott samarbete med de fristående jobbförmedlarna, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef på Almega.

Karlshamns kommun är även anmäld till Förvaltningsrätten i Växjö. Anmälaren, en privatperson bosatt i kommunen, menar att kommunens planerade verksamhet kommer att konkurrera med de fristående jobbförmedlingsaktörerna.