Hoppa till innehåll
Semester och korttidsarbete under jul och nyår

Semester och korttidsarbete under jul och nyår 

Det blir en annorlunda jul i år på grund av pandemirestriktionerna. För många arbetsgivare påverkar även reglerna för korttidspermittering hur medarbetarnas semester kommer att planeras. Läs juristens svar på frågor om julledighet och permittering.

Fråga: Kan en medarbetare som är korttidspermitterad även ha semester under samma period?

Svar:
Ja, men semester räknas som frånvaro. Korttidsstöd utgår inte för semesterdagar, utan de räknas istället av från medarbetarens semestersaldo.

Semester under jul och nyår räknas till skillnad från sommarsemester som ledighet utanför huvudsemestern. Det finns inte någon skyldighet att bevilja önskan om semesterledighet under jul och nyår. Arbetsgivaren får göra en bedömning om det är lämpligt med ledighet eller om det är viktigare för verksamheten att kortidsstödet kan fortsätta rulla på som planerat. Det är viktigt att arbetsgivaren har en konsekvent linje gentemot alla medarbetare när semester beviljas eller inte.

”Det här behöver arbetsgivaren tänka på när korttidsarbetet planeras”

Fråga: Hur kan röda dagar vid jul och nyår påverka vår arbetsplanering om vi samtidigt har permitteringsstöd?

Svar:
Tänk på december som en månad med extra många söndagar. Det innebär att det finns färre dagar att fördela arbetstiden, därmed även arbetstidsförkortningen på och det påverkar företag som använder sig av permitteringsstöd. Arbetsgivaren får inte använda den röda dagen som ersättning för en redan planerad arbetstidsminskning i samband med korttidspermittering. Att det är röda dagar under måndag-fredag i december och januari innebär att den totala arbetstiden minskar i dessa månader. Det behöver arbetsgivaren tänka på när korttidsarbetet planeras.  Är det till exempel redan planerat att medarbetarna ska vara permitterade en dag per vecka, till exempel fredagar och är juldagen 2020 en fredag och en röd dag, måste schemat under korttidsarbetet ta hänsyn till det. Det är inte tillåtet att låta korttidspermitterade medarbetare arbeta mer, bara för att röda dagar runt jul och nyår kan innebära mindre arbetstid sammanlagt. Det gäller framför allt de som har den vanliga arbetstiden förlagd till måndag- fredag och inte de som arbetar med ett rullande schema som standard.

Vad som räknas som helgdag/röd dag står reglerat i lag och finns tydligt angivet i kalendern. I kollektivavtalet regleras vad som gäller för den egna arbetsplatsen, till exempel om julafton ska räknas som ledig dag. I kollektivavtalet finns också regler för ersättning och hur arbetstiden är förlagd.

Fråga: Hur beräknas arbetstiden om det infaller en röd dag och vi samtidigt har korttidsarbete på vår arbetsplats?

Svar:
Om arbetstiden är reducerad på grund av korttidsarbete, exempelvis till 40 procent av heltid, innebär det att under fyra veckor utan helgdagar måndag-fredag ska arbetstagaren arbeta 16×4=64 timmar och vara permitterad 24×4=96 timmar. Arbetstid i korttidsarbete per vardag är i genomsnitt 3.2 timmar (8×0,4). Varje helgfri vecka ska arbetstagaren vid korttidspermittering om 40 procent arbeta 16 timmar i snitt. Innehåller en arbetsvecka röda dagar minskar den arbetstid som kan förläggas under schemaperioden.  För varje helgdag som infaller på det som skulle vara arbetsdag ska arbetstiden, vid 40 procents korttidspermittering, minskas med 3,2 timmar.

Det är vanligt att minskningen sker genom att den anställde helt enkelt inte arbetar på helgdagen. Under en schemaperiod med röda dagar kommer därför den genomsnittliga arbetade tiden bli lägre.

Om inte hänsyn tas till infallande helgdagar under perioden med korttidsarbete riskerar arbetsgivaren att lägga ut för mycket arbetstid, vilket inte är förenligt med reglerna om korttidsarbete och påverkar rätten till statligt stöd.

Fråga: Kan en medarbetare kräva att få ta ut föräldraledighet under jul- och nyårshelgerna?

Svar:
Medarbetaren har rätt att begära föräldraledighet för barn under åtta år, men inte rätt att stycka upp den på ett obegränsat antal perioder. Begäran ska inkomma till arbetsgivaren i god tid, normalt två månader i förväg, och arbetsgivaren har rätt att göra en bedömning om det är lämpligt att godkänna ledighet under den tidsperioden.

Tips! 

Du som medlem i Almega hittar fler frågor och svar när du loggar in i Arbetsgivarguiden.

Inte medlem ännu? Du som arbetsgivare kan läsa mer om medlemskapet här.