Hoppa till innehåll
Anki Udd, Ledarna

Så formas framtidens arbetsliv 

När pandemin är över, kommer arbetslivet då att återgå till hur det var innan den kom? Läs ledarskapsexpertens spaningar kring de viktigaste frågorna för framtidens organisationer.

Digitaliseringen av arbetslivet har tagit stora utvecklingskliv i samband med pandemin, men när den är över är det är inte tekniken som främst kommer att omforma framtidens arbetsliv:

– Den främsta utmaningen för företagen är kompetensförsörjningen. Det visar bland annat en rapport som vi tog fram tillsammans med Almega förra året. Att vi nu befinner oss i en pandemi ändrar inte det faktum att kompetensförsörjningen är något alla företag och organisationer kommer att behöva fokusera på för framtiden, säger Anki Udd, ledarskapsutvecklare på Sveriges chefsorganisation Ledarna.

Rapporten ”Framtidens ledarskap” visar att företag för att kunna fortsätta att växa måste arbeta systematiskt med medarbetarnas kompetens. I dag saknas det tillgång på vissa kompetenser, medan andra helt eller delvis måste ställa om, när gamla jobb försvinner och nya tillkommer.

– Det här innebär att organisationskulturen kommer att bli en central fråga för att kunna attrahera rätt personer. För att locka rätt kompetens räcker det inte att konkurrera med lön, företagen måste jobba allt mer med mjuka värden, säger Anki Udd.

Att arbeta med arbetsmiljöfrågor, som till exempel socialt inkluderande, kommer att vara avgörande. Kravet på ett mer flexibelt arbetsliv kommer att finnas kvar även efter Covid, men eftersom teknik som möjliggör det, även kan tippa över till ett gränslöst arbete, ställs högre krav på gott ledarskap.
– Att leda på distans under pandemin har, enligt många av våra medlemmar, fungerat över förväntan. Men det kan också medföra ökad stress, säger Anki Udd. Ett ledarskap på distans kräver ofta mer tid med varje enskild medarbetare för att kunna fånga upp hur de mår.

– I dag förväntar sig medarbetare ett gott ledarskap, men för att kunna leva upp till det måste chefen ha tid. Det är oroande att Sveriges chefer tror att de i framtiden kommer att behöva göra mer av allt, vilket framgår av rapporten ”I förändringens riktning”. Det säger sig självt att det inte är hållbart. Min förhoppning är att chefer ska få mer stöd i framtiden, bland annat administrativ. Det måste vara attraktivt att vara ledare med rimliga förutsättningar, annars lämnar kompetenta chefer eller så blir de sjuka, säger Anki Udd.

Det finns en annan trend som löper parallellt med kraven på kontinuerlig kompetensutveckling – gigekonomin. De som har en specifik eftertraktad kompetens kommer i allt högre utsträckning att kunna välja sina uppdrag, medan de som inte uppdaterar sin kunskap kontinuerligt kommer att hänvisas till arbeten med allt sämre villkor.

I framtiden kommer kravet på att hålla sig anställningsbar öka och medarbetaren måste se till att ge uttryck för vad den behöver lära sig, samtidigt som organisationen planerar för den kompetens som behövs framöver.

– Det räcker inte längre med en kurs om året, vi måste ha ett kontinuerligt lärande hela livet.