Hoppa till innehåll

Jämställdhet är en överlevnadsfråga

Kompetensförsörjning är en av tjänstesektorns stora utmaningar. En av lösningarna är ökad jämställdhet där branscher kan lära sig av varandra, menar Tuija Kivistö Ivarsson på Almega.

Almega har varit arbetsgivarorganisation i över hundra år och lockar unga, nyetablerade branscher inom tjänstesektorn. Genom att vara deras röst i samhällsdebatten samt rådgivande inom arbetsrättsliga frågor hjälper Almega sina medlemsföretag att vara goda arbetsgivare. Tuija Kivistö Ivarsson är arbetsgivarpolitisk expert på Almega och ser jämställdhetsfrågan som en stor utmaning om företagen ska klara framtida kompetensförsörjning.

– Många företag har kommit långt i sitt jämställdhetsarbete, men inte alla. Det vi kan göra är att hjälpa de som inte kommit lika långt.

Nej i den globala konkurrensen har organisationer inte råd att slarva när det gäller jämställdhet. Men synsättet måste förändras. Almega stöttar sina företag i rådgivning och med utbildningar. Man gör det i avtalsförhandlingar med fackliga parter och genom att utveckla framtidens arbetsliv – ett konstruktivt partsgemensamt arbete tillsammans med Unionen, Akademikerna och Ledarna.

– Som företrädare för arbetsmarknadens parter är vi inte alltid ense om allt. Men vi enas om behovet av ett mer jämställt arbetsliv, det är en överlevnadsfaktor! Och då måste företag så att säga fiska i hela sjön, och inte bara i halva.

Almega identifierar de företag som kommit långt. Gör intervjuer på företagen samt tittar på forskning. Uppdraget är att lösa och förenkla. Man stöttar med rådgivning och ger vägledning för arbetsgivare och lokalfackliga organisationer om hur de praktiskt kan arbeta för att skapa ett jämställt arbetsliv.

– Vi hjälper också till med att tolka lagarna. Man måste kunna läsa lagen på begriplig svenska och att driva på en lagstiftning som kan vara förlegad.

Vad gör dig stolt som arbetsgivarpolitisk expert på Almega?

– Att vi driver dessa frågorna tillsammans med fackförbunden och företagen. Vi har bra metoder för att jobba med jämställdhetsfrågor och det är något av det roligaste jag vet – att få vara med och följa denna förändring.

Hon fortsätter:

– Jämställdhetsfrågan är ett jobb man måste göra varenda dag och man måste ha ledningen med sig. Och när man sätter sina mål och jobbar systematiskt då händer det grejer!

Vill du läsa mer om hur du som arbetsgivare kan arbeta proaktivt för en jämställd arbetsplats? Läs mer i den praktiska guiden Ett jämställt arbetsliv, som är framtagen av Almega, Unionen och Akademikerna.