Jämställt arbetsliv

Jämställt arbetsliv

Att uppnå jämställdhet i arbetslivet är ett gemensamt intresse för parterna på arbetsmarknaden. Tillsammans med arbetet för lika rättigheter och möjligheter utifrån övriga diskrimineringsgrupper, skapar det bättre förutsättningar för såväl tillväxt i näringslivet som för den enskilde individens möjligheter att nå och använda sin fulla potential i arbetslivet.

Inom ramen för arbetet med att utveckla framtidens kollektivavtal har Almega, Unionen och Akademiker­förbunden kommit överens om att tillsätta en partsgemensam projektgrupp som ska ta fram information, riktlinjer och annan vägledning för att underlätta för arbetsgivare och lokalfackliga organisationer att främja ett jämställt arbetsliv.

Läs rapporten Ett jämställt arbetsliv