Hoppa till innehåll

Storm eller oväder – när anställda inte kan ta sig till jobbet

Vad händer om arbetstagarna inte kan ta sig till jobbet på grund av oväder eller storm? Har anställda fortfarande rätt till lön då?

När regnet öser ned och vindarna blåser så hårda att det är svårt att ta sig utanför dörren, kollektivtrafiken slutar att fungera eller när det går ut varning om att inte ge sig ut på vägarna är det inte alltid lätt att ta sig till jobbet. Men vad händer då med lönen?

Huvudregeln är att lön ges för den tid som anställda arbetar. Är en anställd förhindrad att ta sig till arbetet på grund av storm, oväder, strejk i kollektivtrafiken eller någon annan omständighet som inte beror på arbetsgivaren har du som arbetsgivaren normalt rätt att göra tjänstledighetsavdrag för frånvaron.

Om skolan skulle stänga, och barnen är så pass små att de inte kan stanna hemma utan föräldraomsorg, är det kommunens ansvar att hitta en alternativ plats där barnen kan vistas. Stannar man som anställd ändå hemma har arbetsgivaren inga skyldigheter att betala ut lön eftersom arbetstagaren inte arbetar den dagen.

Dialogen mellan arbetstagare och arbetsgivare är som alltid väldigt viktig, och kanske hittar ni en lösning som fungerar för båda parter. I vissa fall kanske det går att bevilja en ledighetsansökan i sista sekunden till exempel, men huvudregeln är att all ledighet ska vara planerad.

Du som medlem hittar mer information om tjänstledighet i Arbetsgivarguiden.

Arbetsgivarguiden är Almegas kunskapsbank på webben, som ingår i medlemskapet för medlemmar. Där får du juridisk rådgivning och snabb och aktuell information om ditt eller dina kollektivavtal – dygnet runt.